Jäta menüü vahele

Kaitseväe juhataja

Kaitseväe juhataja on Eesti kaitseväe kõrgeim juht. Kaitseväe juhataja allub kaitseministrile, kusjuures kaitseministril ei ole käsuõigust kaitseväe juhataja üle. Kaitseväe juhataja ametiaja pikkus on viis aastat, kuid valitsusel on õigus pikendada seda kahe aasta võrra.

Kaitseväe juhataja ametist

Nii rahu kui sõja ajal juhib Eesti Kaitseväge kaitseväe juhataja, kes vastutab kaitseväe valmisoleku eest täita talle pandud riigikaitselisi ülesandeid.

Kaitseväe juhataja tööorgan on kaitseväe peastaap, mille ülesanne on strateegiline planeerimine, juhtivdokumentide väljatöötamine ja väeliikide teenistuse korraldamine.

Praegune Kaitseväe juhataja

Kaitseväe juhataja 5. detsembrist 2018. On õppinud lisaks Eestile ka Ameerika Ühendriikides ja olnud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem.

Viimati uuendatud: 3. veebruar 2023, 10:22

Keri üles