Jäta menüü vahele
OE 1 Kaitseväe ja kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskiri | 328 KB | pdf
OE 1.5 Ohutuseeskiri kuulmiskahjustuste vältimiseks  | 2 MB | pdf
EO 2.0 Laskeharjutuste läbiviimine | 518 KB | pdf
OE 2.1.1 Käsitulirelvade laskeharjutused | 216 KB | pdf
OE 2.1.2 40mm granaadiheitja laskeharjutused | 204 KB | pdf
OE 2.2 Tankitõrjerelvade laskeharjutused | 450 KB | pdf
OE 2.3 Õhutõrjerelvade laskeharjutused | 993 KB | pdf
OE 2.4 Kaudtulerelvade laskeharjutuste ohutuseeskiri | 2 MB | pdf
OE 2.5 Jalaväelahingumasina CV9035EE relvasüsteemide kasutamine | 559 KB | pdf
OE 2.6 Käsigranaadi viskeharjutused | 198 KB | pdf
OE 2.7 Lahinglaskeharjutused | 223 KB | pdf
OE 2.8 Lahingu- ja treeningmoona, matkeseadmete ning sihtmärkide käsitsemine | 404 KB | pdf
OTE 5.1 Ujuvvahendite ja amfiib(lahingu)masinatega läbiviidav vee ületamine | 769 KB | pdf
OE 5.3 Kaitseväe ja Kaitseliidu lõhketööde ohutuseeskiri | 1 MB | pdf
OE 5.4 Tuuma-, bioloogilise ja keemiarelva (TBK-relva) imitatsioonivahendite kasutamise ohutuseeskiri | 172 KB | pdf
OE 6.1 Kaitseväe ja Kaitseliidu ohutuseeskiri langevarjuhüpetel | 413 KB | pdf
OTE 7.1 Kaitseväe sukeldumise eeskiri, KVJ 07.09.2015 kk nr 104, ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
OE 8.1 Roomikmasinate üldine ohutuseeskiri | 2 MB | pdf
OE 8.2 Ratassoomukiga liiklemine | 217 KB | pdf
OE 8.3 Maismaasõiduki kasutamise ohutuseeskiri | 420 KB | pdf
OTE 9.1 Vangistus- ja ülekuulamisharjutuse ohutustehnika eeskiri | 34 KB | pdf
OTE 9.2 Loomade tapmis- ja nahastamisharjutuse ohutustehnika eeskiri | 196 KB | pdf

OTE 9.3 Piirituse ja välikateloki kasutamise eeskiri | 156 KB | pdf

OE 9.4 Vertikaaloperatsioonid | 296 KB | pdf
OE 10.1 Sideseadmetega äikese korral tegutsemise ohutuseeskiri | 196 KB | pdf
OE 10.2 Teisaldatava elektripaigaldise käitlemise ohutuseeskiri | 394 KB | pdf

 

Viimati uuendatud: 19. jaanuar 2021, 13:05

Keri üles