Jäta menüü vahele

1. Üldohutuseeskirjad

2. Laskmiste ohutuseeskirjad

 

Seletuskiri 18.07.2022 kehtima hakkavate ohutuseeskirjade juurde | 426 KB | pdf

OE 2.0 Laskeharjutuste läbiviimine | 518 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.1 Relvakäsitlemise ja laskeharjutuste läbiviimise ohutuseeskiri | 728 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.1.1 Käsitulirelvade laskeharjutused | 216 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022
OE 2.1.2 40mm granaadiheitja laskeharjutused | 204 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.2 Tankitõrjerelvade laskeharjutuste ohutuseeskiri | 584 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.2 Tankitõrjerelvade laskeharjutuste ohutuseeskiri | 371 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.3 Õhutõrjerelvade laskeharjutused | 993 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.3 Õhutõrjerelva laskeharjutuste ohutuseeskiri | 985 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.4 Kaudtulerelvade laskeharjutuste ohutuseeskiri | 2 MB | pd

OE 2.5 Jalaväelahingumasina CV9035EE relvasüsteemide kasutamine | 559 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.5 Jalaväelahingumasina CV9035EE relvasüsteemide kasutamise ohutuseeskiri | 573 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.6 Käsigranaadi viskeharjutuste ohutuseeskiri | 198 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.6 Käsigranaadi ohutuseeskiri | 179 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.7 Lahinglaskeharjutused | 223 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.7 Lahingu- ja harjutusmoona, matkeseadmete ning sihtmärkide käsitsemise ohutuseeskiri | 668 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.8 Lahingu- ja treeningmoona, matkeseadmete ning sihtmärkide käsitsemine | 404 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.8 40 mm granaadiheitja laskeharjutuste ohutuseeskiri | 399 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

3. Suurtükiväe ohutuseeskirjad

Lisandumas

4. Õhutõrje ohutuseeskirjad

Lisandumas

5. Pioneeri ohutuseeskirjad

6. Õhuväe ohutuseeskirjad

7. Mereväe ohutuseeskirjad

8. Mootorsõidukite ohutuseeskirjad

9. Välioskuste ohutuseeskirjad

10. Elektripaigaldiste ohutuseeskirjad

Väljaõppeehitistele esitatavad tehnilised nõuded | 2 MB | pdf

Kaitseväe välihügieeni juhend | 294 KB | pdf

Käsigranaadi DM-61 ohutusjuhend | 500 KB | pdf
Külgmiini M-14 ohutusjuhend | 286 KB | pdf
Signaallaengu DM-57 ohutusjuhend | 206 KB | pdf
Töökeskkonna ohutegurid kaitseväes, nendest tulenevad terviseriskid ning kuidas end nende eest kaitsta | 4 MB | pdf
Kaitseväe keskkonnakäsiraamat | 4 MB | pdf
Sõjaväe viievõistluse takistusriba kasutusjuhend | 4 MB | pdf

 

Viimati uuendatud: 27. juuni 2022, 15:36

Keri üles