Jäta menüü vahele

Ussisõnad

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele.

Õppusele Ussisõnad oodatakse osalema ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu.

Õppusel värskendatakse osaleva isikkoosseisu sõjalisi baasteadmisi. Iga üksuse väljaõpe on jagatud ülemate väljaõppeks, põhikoosseisu väljaõppeks ja koostegevusharjutuseks. Õppusel osalevatel üksustel on rohkem vabadust kui tavapäraste sõjaliste õppuste ajal, võimaldades neil iseseisvalt oma tegevusi korraldada ja planeerida.

Õppus Ussisõnad korraldatakse 28. augustist 8. oktoobrini (kuue nädala jooksul) üle kogu Eesti, mil korraldavad kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad neile määratud üksuste väljaõppe. Aktiivsemat tegevust on regiooniti oodata järgnevalt:

  • Põhja maakaitseringkonna vastutusalas 28. augustist – 10. septembrini
  • Kirde maakaitseringkonna vastutusalas 13.- 22. septembrini
  • Lääne maakaitseringkonna vastutusalas 20.- 29. septembrini
  • Lõuna maakaitseringkonna vastutusalas 15.- 24. septembrini ja 29. septembrist – 8. oktoobrini 

Õppus Ussisõnad!

Õppusega Ussisõnad suurendatakse Eesti kaitseväge 10 000 inimese võrra – osale sõjalises riigikaitses!

Vaata kaitseväeteenistuse veebist, kas oled samuti õppusele kutsutud!

Viimati uuendatud: 18. september 2023, 09:58

Keri üles