Jäta menüü vahele

Riigikaitsjaid toetavad tööandjad

Eesti turvalisus tugineb tugevale ühiskonnale ja igaühe panusele, kus oma roll on nii otseselt kui kaudselt riigikaitsesse panustajatel.

Üks võimalus Eesti julgeoleku suurendamiseks on ettevõttes või asutuses töötava riigikaitsja (reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija) toetamine. Selleks on hulk tööandjaid võtnud vastu otsuse katta õppusel osaleva töötaja palga ja õppekogunemise toetuse vahe (säilitades töötajale igakuise sissetuleku), jätkata õppusel viibimise ajal töötajale töötasu maksmist või anda töötajale õppuse ajaks tasustatud lisapuhkust.

Alljärgnevad tööandjad on võtnud vastu otsuse toetada rahaliselt oma riigikaitsjate osalemist õppustel. Antud nimekiri on ajas muutuv – kui ka teie ettevõte või asutus toetab õppusel osalejaid, siis andke omapoolsest toetustegevusest ja toetuse liigist teada aadressil mil@mil.ee ja organisatsiooni nimi lisatakse nimekirja. 

Viimati uuendatud: 11. oktoober 2021, 09:44

Keri üles