Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon sai uue ülema

Täna Tapa linnakus toimunud 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni rivistusel andis senine pataljoni ülem kolonelleitnant Indrek Lilleorg väeosa juhtimise üle kolonelleitnant Vladislav Belovile, usaldades uuele ülemale koos pataljoni lipuga ka pataljoni teenistuse suunamise ja korraldamise.

„Tõhus ja toimiv logistika on tänapäeva armeede üks eduvõtmetest. Brigaadi tagalapataljoni eeskujulik juhtimine ja tegutsemine ning kolonelleitnant Lilleoru ajal toimunud operatsioonid – olgu see 61. tagalapataljoni lisaõppekogunemine, brigaadi üksuste igapäevane toetamine või välihaigla saatmine Saaremaale – annavad mulle kindlustunde, et brigaadil on see eduvõti olemas, ” ütles rivistusel 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo.

„Ei ole paremat teenistuskohta ühele logistikule kui 1. jalaväebrigaadi tagalapataljon. Kogemus, mida ma siin teenides sain, on hindamatu. Me reaalselt toetasime mitte ainult brigaadi üksusi, vaid ka tsiviilmaailma. Ma tänan teid kaasaminemise, toetuse ja energia eest, mida te näitasite ka ootamatute ülesannete täitmisel ja usun, et kolonelleitnant Belov saab juhtida väga head üksust,“ ütles kolonelleitnant Lilleorg.

Kolonelleitnant Vladislav Belov teenib kaitseväes 1997. aastast.  Pärast ajateenistust  aastatel 1998-2004 on ta teeninud Põhja piirivalvepiirkonna Juminda ja Kunda kordonites. Suurema osa oma teenistusest on kolonelleitnant Belov teeninud erinevatel ametikohtadel Tapa linnakus paiknevates üksustes. Enne tagalapataljoni ülema ametikohale asumist teenis ta kaitseväe peastaabi logistikaosakonnas. Kolonelleitnant Belov on osalenud välismissioonil Afganistanis ning teda on autasustatud piirivalve, õhutõrjedivisjoni, 1. jalaväebrigaadi, tagalapataljoni ja toetuse väejuhatuse rinnamärkidega, NATO medaliga, Itaalia kaitseministeeriumi mälestusristiga, USA tunnustusmedaliga, ning kaitseväe pikaajalise teenistuse medaliga.

Kolonelleitnant Indrek Lilleorg juhtis tagalapataljoni 2019. aasta aprillist ja jätkab teenistust kaitseväe peastaabis.

Igapäevaselt on tagalapataljoni ülesandeks õpetada välja ajateenijaid sõjaaja ülesannete täitmiseks ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Üksus toetab aastaringselt 1. jalaväebrigaadi staapi, kaheksat pataljoni ja kolme üksikkompaniid. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

Tagalapataljoni eelkäija oli 1. Eesti jalaväepolgu töörood, mis moodustati 27. aprillil 1917. Üksus võttis osa Vabadussõjast ning eksisteeris 1. jalaväerügemendi toetuselemendina kuni 1940. aastani. Tagalapataljon taasasutati 1. jaanuaril 2009 Paldiskis.

GALERII

Keri üles