Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaadi tagalapataljon tähistas neljandat sünnipäeva

Tagalapataljoni ülem major Tarmo Tameri nimetas käesoleva aasta peamiseks jõupingutuseks suurõppust Siil 2018. „Meie jaoks algas õppuse ettevalmistus juba tunduvalt enne maikuud ning järeltööd kestavad tänaseni – see on olnud pikk ja pingeline aeg, kuid tänu heale meeskonnatööle on 2. jalaväebrigaadi tagalatoetus kogu perioodi vältel toiminud eriliste tõrgeteta,“ ütles major Tameri.

Rivistusel tänati lisaks ka neid tagalapataljoni teenistujaid ja töötajaid, kes on  oma ülesannete täitmisel silmapaistvalt tegutsenud.

Tagalapataljoni ülesandeks on 2. jalaväebrigaadi väe- ja allüksuste logistiline toetamine, seal hulgas sõidukite remont ja hooldus, meditsiiniline toetus ning mobilisatsioonivarude ladustamine ja hooldus. Väeosa loodi 1. augustil 2014, kuid tähistab oma aastapäeva 20. septembril, sest sel kuupäeval 2016. aastal annetas Võru maavalitsus tagalapataljonile lipu.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/58967

Keri üles