Jäta menüü vahele

Asutati Riigikaitse Edendamise Sihtasutus

Reedel, 18. juunil allkirjastati Kaubandus-Tööstuskojas pidulikult Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse asutamisotsus. Sihtasutuse asutajateks on Eesti Vabariik ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Sihtasutuse loomise initsiatiiv tuleb Kaubandus-Tööstuskoja juhatuselt ning loomist toetavad Kaitseministeerium ja Kaitsejõudude Peastaap.

Sihtasutuse eesmärgiks on Kaitseväe ja Kaitseliidu infotehnoloogilise varustatuse ja väljaõppe toetamine ning kaitseväelaste ja kaitseliitlaste haridustaseme tõstmisele kaasaaitamine. Sihtasutuse esmaseks tegevusteks saab kaitseväe väeosade väljaõppekeskuste arvutiklasside varustamine infotehnoloogilise riist- ja tarkvaraga ning kaitseväelaste ja kaitseliidu liikmete arvutialase alg- ja tavaõppe korraldamine. Kolme aasta jooksul on plaan annetuste korras rajada
arvutiõppe klassid kuues väeosas.

“Loodav sihtasutus toob kaitseväe arengusse olulise lisamõõtme,” ütles kaitseminister Margus Hanson sihtasutuse loomist kommenteerides. “Kaasaegselt haritud ja tsiviilisikutega tihedas kontaktis olev kaitseväelaste kaader suudab oluliselt paremini sobituda rahuaja ühiskonda ning võita seeläbi kodanike usaldust ja austust.”

Sihtasutuse idee üks autor, Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman: “Loodava sihtasutuse näol on laiemas perspektiivis tegemist ühiskondliku sidustamisega – eesmärk on tuua riigikaitsesse rohkem kodanikualgatust ning samas tagada ajateenijatele ja kaadrikaitseväelastele võimalus omandada kaasaegseid, tsiviilelus vajaminevaid oskusi”.

“Eesti riigi kaitse on kogu rahva ühine ülesanne, Kaubandus-Tööstuskoja initsiatiiv kaasab sellesse veelgi rohkem Eesti ärieliiti, kelle hulgas on juba praegu palju reservohvitsere,” sõnas viitseadmiral Kõuts. “Tänapäeva lahinguväljal on infotehnoloogial kaalukas roll, seetõttu on koostöö alustamisel just selles valdkonnas ka suur sümboolne tähtsus.”

Kaubandus-Tööstuskoda kannab sihtasutuse sihtkapitali 100 000 krooni. Riigi poolt rahalisi vahendeid sihtasutuse asutamiseks üle ei anta. Sihtasutuse edasine finantseerimine toimub annetuste korras. Sihtasutuse nõukogu on viieliikmeline ning sinna kuuluvad kaitseminister, kaitseväe juhataja ning Kaubandus-Tööstuskoja esindajad.

Keri üles