Jäta menüü vahele

Eesti kaitseväelased harjutavad lõunanaabritega Lätis ühist piiriülest koostööd

„Oleme viimastel aastatel korduvalt harjutanud koos Läti Zemessardze 2. brigaadiga, sest meie vastutusalad on kõrvuti. Piiriülene koostöö on kriisiolukorras äärmiselt tähtis ning iga ühine õppus muudab seda sujuvamaks,“ ütles 2. jalaväebrigaadi staabiohvitser kapten Andrei Šlabovitš.

Kokku osaleb õppusel Zobens üle 30 tegevväelase ning ajateenija 2. jalaväebrigaadi staabist ja Kuperjanovi jalaväepataljonist. Nende peamine ülesanne on täita vastutegevusega seonduvaid ülesandeid ning sellega aidata treenida Zemessardze üksuste valmisolekut kriisiolukordadeks.

2. jalaväebrigaad on Lõuna-Eesti sõjalise kaitse eest vastutav kaitseväe struktuuriüksus. Üksuse rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon, tagalapataljon ja staabi-sidekompanii. Ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

Keri üles