Jäta menüü vahele

Ettevõtluskoolitus teenistusest lahkuda soovivale veteranile (nii uutele kui ka jätkukoolitusel osalejatele)

Kaitsevägi toetab tegevväelaste teenistuse jätkamist Kaitseväes. Teenistusest lahkumisel toetatakse veterane rakenduse leidmisel tsiviilerialal.

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus ja Eesti Kaitsetööstuse Liit  korraldavad nii uutele kui ka juba eelnevalt koolitusel osalenutele Tallinnas 22. märtsil 2018 kell 16.30 – 21.00 Hilton Tallinn Park Hotellis Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele, kes lähiaastatel lahkuvad tegevteenistusest, kas omal soovil või piirvanuse tõttu, ettevõtluse koolituspäeva.

Tegemist on 20.12.2012 Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud veteranipoliitika rakendusmeetmega, mille eesmärgiks on aidata kaasa veteranide, reservi siirdujate kiiremale naasmisele ning edukale stardile tsiviilelus, korraldades osalejatele koolituspäevi ettevõtluse alustamiseks koos praktilise järeltoega.

Täpsemat infot ettevõtluse koolituspäeva teemade, päevakava ja registreerimise kohta saab SIIT

Keri üles