Jäta menüü vahele

Iraagis hukkus vanemveebel Arre Illenzeer

Täna hommikul hukkus teenistusülesandeid täites operatsioonil “Iraagi Vabadus” osaleva jalaväerühma ESTPLA-9 kaitseväelane vanemveebel Arre Illenzeer (28). Kaitsevägi avaldab hukkunu omastele sügavat kaastunnet. Lähedasi on juhtunust teavitatud.

25. oktoobril kell 11.00 väljus ESTPLA-9 patrull kahel soomustatud veoautol vastutusalale. Patrullis oli kokku 12 Eesti kaitseväelast ning ameeriklasest sidemees.

Kell 11.19 rünnati isevalmistatud lõhkekehaga patrulli teist masinat, mida juhtinud vanemveebel Illenzeer hukkus silmapilkselt. Kaks masinas viibinud kaitseväelast said raskelt haavata ning kolm kergelt. Plahvatus purustas masina täielikult.

Plahvatuse järel avas esimese masina meeskond hoiatustule, kutsus välja kiirreageerimisüksuse ning meditsiinilise evakuatsiooni üksuse. Seejärel jalastuti, võeti sisse ringkaitsepositsioonid ning tegutseti vastavalt tegutsemiseeskirjadele.

Raskelt haavatud evakueeriti helikopteriga Rahvusvahelisse Tsooni (International Zone) Ameerika Ühendriikide välihaiglasse. Kergelt haavatud on nüüdseks tagasi üksuse juures.

Haavatute lähedasi on juhtunust informeeritud. Kolm kergelt haavatut teavitasid juhtunust oma lähedasi ise. Haavatute delikaatsete isikuandmete kaitse huvides ei avalda kaitsevägi teavet nende isikute ja vigastuste iseloomu kohta.

ESTPLA-9 sõdurid ja teised Iraagis teenivad kaitseväelased tunnevad kaasa vanemveebel Illenzeeri lähedastele ning loodavad kahe haiglas viibiva haavatud kaaslase paranemist. “Arre Illenzeeri hukkumine on kõigile valus löök,” ütles Iraagis teeniv teabeohvitser leitnant Andres Sang. “Peame siin Iraagis vastu, kallid kodused, pidage teie seal Eestis samuti.”

Kaitseväe juhataja andis korralduse langetada Eesti kaitseväe linnakutes leina märgiks riigilipud ja kasutada autodel leinalinte.

32-liikmeline kergejalaväerühm ESTPLA-9 teenib Iraagis alates selle aasta juunist, üksuse ülem on kapten Janno Märk.

ESTPLA-9 teenib Ameerika Ühendriikide 1. ratsaväediviisi (1st Cavalry Division) 2. brigaadi 12. ratsaväerügemendi 2. pataljoni alluvuses, rühma vastutusala asub Bagdadi eeslinnas Abu Ghurayb’is.

USA 1. ratsaväediviis on soomukeid ja helikoptereid kasutav manööver- ja läbilöögiüksus. 12. ratsaväerügemendi 2. pataljon, kellele Eesti üksus otseselt allub on soomusüksus.

ESTPLA-9 on ette valmistatud läbi viima jalgsi- ning motoriseeritud patrullimisi, läbiotsimisi, konvoide saatmist ja objektide valvet.

Eesti kaitseväelased viivad läbi operatsioone koostöös USA armee üksustega, USA sõjaväepolitsei ja Iraagi politseiga eesmärgiga tagada kord, leida ebaseaduslikke relvi ja võidelda salakaubanduse vastu.

Eesti kaitsevägi osaleb Iraagis konfliktijärgsel stabiliseerimismissioonil alates 2003. aasta juunist. Eesti on koalitsioonivägedes esindatud ühe staabiohvitseri, ühe teabeohvitseri ja kahe üksusega – kergejalaväerühmaga ESTPLA ja kaubakäitlusmeeskonnaga CARGO TEAM.

Missiooni jooksul on Iraagis rünnakute jooksul varem haavata saanud 10 Eesti kaitseväelast, selle aasta 28. veebruaril hukkus teenistusülesandeid täites üks kaitseväelane.

Eesti on andnud oma missiooniüksuste operatiivjuhtimise üle Ameerika Ühendriikide relvajõudude Keskregiooni väejuhatusele CENTCOM.

Riigikogu pikendas oma 14. aprilli otsusega Eesti kaitseväe üksuste isikkoosseisuga kuni 55 kaitseväelast osalemist Ameerika Ühendriikide ning rahvusvaheliste koalitsioonivägede koosseisus Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis kuni 20. juunini 2005.

Keri üles