Jäta menüü vahele

Jõustruktuuride kaplanid pidasid Miinisadamas õppepäeva

Eile kogunes Tallinnas Miinisadamas üle kahekümne kaitseväe, Kaitseliidu ja vanglateenistuse kaplani, et tutvuda Eesti mereväega ning arutleda kaplanite tegevuse üle sõdurite vangilangemisel.

Kaitseväe peakaplan major Gustav Kutsari sõnul on sellised õppepäevad kaplanitele vajalikud, sest see aitab neil paremini mõista kaitseväe üksuste eripärasid ning kaplanite võimalikku rolli nende üksuste tegevuse juures. „Nende kokkusaamiste eesmärgiks on eelkõige kaitseväe üksuste parem tundmaõppimine. Samas on see kaplanitele väga hea võimalus omavahel mõtteid vahetada ning vajalikel teemadel arutleda,“ ütles major Kutsar.

Kaplanite kaitsepühaku Püha Martini päeval korraldatud õppepäev algas kaplanite ühise jumalateenistusega mereväe staabi- ja toetuslaeva Wambola pardal. Seejärel tutvuti Miinisadamas Eesti mereväe laevade ja mereväe tegevusega ning kuulati Ukraina kaplan Kostiantyn Kholodovi ettekannet Ukraina sõdurite vangistusest ja selle järelmõjust. Õppepäev lõppes kaitseväe peakaplani ettekande ja aruteluga kaplani rolli ja tegevuse üle kaitseväelase vangilangemisel.

Õppepäevast võtsid lisaks tegevväelastele osa ka reservväelased ja vaimulikud väljastpoolt jõustruktuure.

Kaplanite õppepäevi korraldatakse kord aastas, kui külastatakse mõnda kaitseväe üksust ning arutletakse kaplaniteenistust puudutavatel teemadel.

Kaplaniteenistus on kaitseväge toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on teenida kõiki kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest.

 

Keri üles