Jäta menüü vahele

Kaitseväe juhatajad allkirjastavad küberkaitsekeskuse loomise koostööleppe

Täna pärastlõunal kirjutavad seitsme riigi kaitseväe juhatajad Brüsselis alla koostööleppe NATO küberkaitse kompetentsikeskuse loomiseks Eestisse.

Leppele kirjutavad alla Saksamaa kaitsejõudude peainspektor kindral Wolfgang Schneiderhan, Slovakkia kaitsejõudude peastaabi ülem kindral Lubomir Bulik, Hispaania kaitsejõudude peastaabi ülem armeekindral Felix Sanz Roldan, Itaalia kaitsejõudude peastaabi ülem kindralleitnant Vincenzo Camporini, Läti kaitseväe juhataja kindralmajor Juris Maklakovs, Leedu kaitseväe juhataja kindralmajor Valdas Tutkus ja Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots.

Sõlmitav koostöölepe reguleerib riikide osaluse tingimusi küberkaitsekeskuses, täpsed vastutusalad, koordinatsioonimehhanismid, finantsküsimused, keskusega liitumise ning lahkumise protseduurid ja muud keskuse toimimist korraldavaid aspekte.

Loodava küberkaitse kompetentsikeskuse ülesandeks on NATO küberkaitse standardite ning võimete arendamine ning ekspertnõu pakkumine küberkaitse alal.

Küberkaitsekeskuse ülemaks määras kaitseväe juhataja kindralleitnant Laaneots alates 1. augustist kolonelleitnant Ilmar Tamme.

Keskuse täies mahus tegevuse alustamine on planeeritud teise poolaastasse, kui Eestisse jõuavad enamik osalejariikide lähetatud spetsialistidest, kokku hakkab keskuses tööle umbes 30 inimest.

Keskuse infrastruktuuri ja sisseseadega seotud kulud kannab vastuvõttev riik Eesti, keskuse töötajatele maksab palka lähetajariik. Keskuse tegevuseks vajalikud vahendid tulevad ühisest eelarvest, kuhu proportsionaalselt panustavad kõik osalejariigid.

Lõpliku heakskiidu keskuse staatusele annab liikmesriikide kaitseväe juhatajatest koosnev NATO Sõjaline Komitee ja selle kinnitab NATO kõrgeim poliitiline juhtorgan Põhja-Atlandi Nõukogu.

Keri üles