Jäta menüü vahele

Kaitsevägi ja Eesti kaitsetööstuse liit sõlmisid koostööleppe

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras ja Eesti kaitsetööstuse liidu juhatuse esimees Taavi Veskimägi kirjutasid eile alla koostöömemorandumile, mis on aluseks edasistele koostööprojektidele ning aitab tugevdada Eesti kaitsemajanduse arengut.

Memorandum toetub veebruaris kinnitatud kaitsetööstuspoliitika tegevussuundadele aastateks 2013-2022 ning sätestab Eesti kaitsevõimet tugevdamiseks ja kaitsemajanduse arenguks ette võetavad koostöömeetmed.

Kaitseväe juhataja sõnul on üheks kaitseväe ja ettevõtete koostöö eesmärgiks viimaste rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine, mis pikas perspektiivis aitab arendada kaitsetööstust tervikuna ning loob uusi töökohti. “Täna pole ei Eesti ega ka suurriigid võimelised käigus hoidma riiklikku sõjatööstust,” ütles kindralmajor Terras. “Rahvusliku kaitsetööstuse areng on võimalik vaid kaitseväe ja ettevõtete tihedas koostöös.”

Kaitseväe juhataja sõnul koondab kaitsetööstuse liit täna kogu riigi kaitsevaldkonna tööstuslikku ja intellektuaalset potentsiaali. “Kaitsevägi on valmis jagama välisoperatsioonidelt saadud kogemusi ka nende valdkondade ja toodete arendamiseks, mida meil hetkel endal vaja ei lähe,” lisas ta tuues välja vajadust teha koostööd lisaks ettevõtetele ka ülikoolide ja arenduskeskustega välisturgudel konkurentsivõimelise toodangu loomiseks.

Kaitseväe juhataja kutsus kaitsetööstuse liidu liikmeid eelistama tööandjatena neid kandidaate, kes on läbinud ajateenistuse ja on reservväelased.

MTÜ Eesti kaitsetööstuse liit on asutatud 2009. aastal ja selle liikmeskonda kuulub ligi 90 ettevõtet erinevatest majandussektoritest. Suurimateks valdkondadeks on liidus laeva- ja masinaehitus, metallitööstus, IT ja side. Liidu visiooniks on luua rahvusliku ja rahvusvahelise kapitali koostöö kaudu sünergia Eesti kaitsetööstuse arendamiseks ning kaitsevaldkonna toodangu ekspordiks.

Keri üles