Jäta menüü vahele

Kindralmajor Andrus Merilo võttis üle kaitseväe juhtimise

Kindral Martin Herem andis reede pärastlõunal kaitseväe peastaabi ees korraldatud pidulikul rivistusel kaitseväe juhtimise koos kaitseväe lipuga üle kindralmajor Andrus Merilole.

Tseremoonial tänas riigikogu esimees Lauri Hussar kaitseväe senist juhatajat kindral Heremit panuse eest kaitseväe ja kogu Eesti julgeoleku tugevdamisel ning soovis edu uuele kaitseväe juhatajale kindralmajor Andrus Merilole.  

„Kindral Heremi juhtimise all on kaitsevägi muutunud tugevamaks ja paindlikumaks, et seista kindlalt silmitsi tänaste ja homsete väljakutsetega. Tema pühendumine rahvusvahelisele koostööle on taganud, et Eesti on ja jääb ka tulevikus liitlastele  usaldusväärseks ning kindlaks partneriks,“ ütles riigikogu esimees Lauri Hussar rivistusel peetud kõnes. „Soovin jõudu, visadust ja vastupidavust ning julgeid ja tarku otsuseid uuele kaitseväe juhatajale kindralmajor Andrus Merilole. Teekaart sellel teel on Eesti, millele keegi ei julge kallale tulla, mille iga sentimeeter on kaitstud ning kus kaitsetahte osa on ka teadmine, kuidas iga rünnaku puhul saavutada vaenlase üle võit.“ 

„Täna ei lõppe mitte ainult minu teenistus kaitseväe juhatajana, vaid ka 32 aastat teenistust kaitseväes. Kui ma peaksin 18 aasta vanusena jälle otsustama oma tuleviku üle, läheksin ikka Sõjakooli ja teeksin selle 32 aastat teenistust uuesti, aga rohkem ning paremini,“ ütles senine kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. „Soovin kindral Merilole vastupidamist ja julgust teha neid asju, milleks teenistus on teda ettevalmistanud ja mida on kaitseväe jaoks vaja. Tal on tõenäoliselt suurem kogemuste ja teadmiste pagas kui ühelgi teisel kaitseväe juhatajal enne teda. Sellele tasub toetuda, sest sageli polegi juhil otsuste tegemiseks tugineda muule, kui ainult endale ja oma kogemustele.“  

Kindralmajor Merilo kinnitas, et kaitsevägi jätkab Eesti rahva poolt püstitatud ülesande, Eesti vastase agressiooni võimatuks tegemise, pühendunud täitmist.  

„Tänane kaitsevägi on lahinguvalmis, kuid me peame veelgi rohkem pingutama, et meie vastupanuvõime oleks potentsiaalse sõjalise eskalatsiooni ärahoidmiseks piisavalt veenev. Veenvuse saavutame ainult läbi äärmusliku võitlustahte demonstreerimise, olles ise kogu ühiskonnana nii vaimselt, füüsiliselt, materiaalselt kui tehnoloogiliselt võiduks valmis,“ ütles uus kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo. „Kindral Herem annab täna üle lahinguvalmis kaitseväe. Selle saavutamisesse on ta täielikult pühendanud oma ohvitseri olemuse ja sõjamehe hinge. Tänan teda siiralt selle meeletu töö eest, mida ta on aastakümneid Eesti rahva julgeoleku ja vaba tuleviku nimel ennastohverdavalt teinud.“ 

Kaitseminister Hanno Pevkur tänas kaitseväe juhatajat tema südamega tehtud töö eest. “Kindral Herem on Eesti kaitseväge juhtinud kindlalt ja muutnud Eesti turvalisemaks paigaks, kus elada. Tänan teda Eesti kaitseväe arendamise eest!“ ütles Hanno Pevkur. “Olen veendunud, et kindralmajor Andrus Merilo juhib kaitseväge kindlakäeliselt edasi. Ta on võimekas ja tohutu kogemuste pagasiga, et olla kaitseväele vääriline juht, kelle käe all jätkub meie kaitsevõime edasi arendamine, kelle sõna maksab ja kes hoiab Eesti turvalisena.“ 

Ametist lahkuva ja ametisse asuva kaitseväe juhataja auks oli kaitseväe peastaabi hoone ette üles rivistatud kaitseväe, väeliikide ja kõikide kaitseväe üksuste lipud, Kaitseliidu ja Kaitseliidu allorganisatsioonide lipud ning reservohvitseride kogu lipp. Kokku oli üles rivistatud 53 liputoimkonda, sõjaväeorkester ja Vahipataljoni aukompanii. 

Pidulikul tseremoonial olid kohal kaitseminister Hanno Pevkur, siseminister Lauri Läänemets, kõrgemad ohvitserid, välisriikide suursaadikud ja kaitseatašeed, väeliikide ning üksuste ülemad ja partnerorganisatsioonide juhid. 

Kindralmajor Merilo alustas oma teenistust 1992. aastal Kuperjanovi jalaväepataljonis ajateenijana, kust suundus teenima Balti pataljoni Eesti jalaväekompaniisse. Merilo on teeninud 1. jalaväebrigaadi operatiivjaoskonna, Scoutspataljoni, kaitseväe juhataja administratsiooni, kaitseväe peastaabi operatiivjaoskonna ja diviisi 1. jalaväebrigaadi ülemana ning kaitseväe juhataja asetäitjana.  

Merilo on lõpetanud Soome kõrgema maakaitsekooli, Ameerika Ühendriikide maaväe staabikolledži (Command and General Staff College) ja sõjakolledži (Army War College). Ta on osalenud rahuvalvemissioonil Liibanonis ja rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Kosovos, Afganistanis ning Iraagis. 

Kindralmajor Andrus Merilod on teiste teenetemärkide kõrval tunnustatud Kotkaristi V klassi teenetemärgi, Kaitseministeeriumi III klassi teeneteristi ja kaitseväe teenetemärgiga lahinguliste teenete eest.  

Keri üles