Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus tähistab neljandat aastapäeva

Küberväejuhatus tähistab täna oma loomise neljandat aastapäeva Tallinnas piduliku rivistuse ja õhtusöögiga ning tunnustab ka tublimaid küberväelasi.

Küberväejuhatuse ülema asetäitja kolonelleitnant Rene Innos ütles, et nii nagu kaitsevägi on ka küberväejuhatus olnud pidevas arengus.

„Kuigi neli aastat võib tunduda väejuhatuse jaoks lühikese ajana on sidet ja IT arendatud kaitseväes selle taasloomisest peale,“ ütles kolonelleitnant Innos. “Kaitsevägi on arendamas uusi võimeid ning küberväejuhatusel saab olema kandev roll nende integreerimisel olemasolevatesse side- ja juhtimissüsteemidesse. Soovin meile tarkust ja visadust ettetulevate väljakutsete lahendamisel.“

Täna hommikul oli pidulik rivistus küberväejuhatuse Filtri linnakus, kus osalesid nii Ämaris kui ka Tallinnas paiknevad väejuhatuse üksused ning kus kolonelleitnant Innos andis silmapaistvamatele kaitseväelastele ja töötajatele üle ergutused.

2018. aasta 1. augustil tööd alustanud küberväejuhatus koondab kaitseministeeriumi valitsemisala küberalast kompetentsi. Väejuhatuse ülesanded on operatsioonide korraldamine küberruumis, kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine, valitsemisala küberturbe ja kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine, sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning formeerimise korraldamine, küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ning koordineerimine, kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine ning infooperatsioonide korraldamine.

Fotod

Keri üles