Jäta menüü vahele

Kuperjanovlased harjutavad koos liitlastega kaitselahinguid

„Meie eesmärk on anda ajateenijatele ja ka liitlastele kogemus ning õppetunnid seoses kindlustatud positsiooni rajamise, kaitsmise ja ründamisega,“ ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni rühmaülem nooremleitnant Kristjan Muuli.

Õppusel rajatakse koostöös pioneeride rasketehnikarühmaga suuremahulised kindlustatud kaitsepositsioonid, mida jalaväelased kaitsma hakkavad.

„Nii põhjalikult rajatud kindlustatud kaitsepositsioonidel ei saa jalaväekompanii ajateenijad kuigi sageli harjutada ning selline õppus annab neile väga hea kogemuse, kuidas kaevikutes lahingut pidada,“ ütles nooremleitnant Muuli.

Lisaks maapealsetele tegevustele toetatakse õppust ka õhust. Kaks Ameerika Ühendriikide maaväe 10. lahinglennubrigaadi kuuluvat kopterit UH-60 Black Hawk imiteerivad õhurünnakuid, samuti harjutatakse nende abil kaitseväelaste evakueerimist sõjapiirkonnast ning üksuse ja varustuse transporti kopteritel.

Õppusel osalevad Kuperjanovi jalaväepataljoni jalaväekompaniide ja miinipildujapatarei ajateenijad, pioneerid, luurajad ja tankitõrjujad. Lisaks neile ka Scoutspataljoni ja Kalevi jalaväepataljoni võitlejad. Liitlastest toetavad õppust Bradley üksus koos lahingtankidega Abrams ning kaks kopterit Black Hawk.

Keri üles