Jäta menüü vahele

Logistikapataljoni ajateenija pälvis kodanikujulguse aumärgi

8. augustil sõitis Armand Mäekallas jalgrattaga Kuressaares, kui temast möödus ohtlikult liikuv auto, mis kaldus korduvalt vastassuunda ja oleks peaaegu avarii põhjustanud. Kui auto jäi ühe kortermaja juures seisma, sõitis Armand auto kõrvale ja nägi, et selle juht, vanem mees, on roolile vajunud. Armand helistas häirekeskusse ja kutsus kiirabi. Hiljem selgus, et mees oli alkoholijoobes.

Kodanikujulguse aumärgi pälvis sel aastal 28 julget kodanikku. Aumärke annab justiitsminister välja alates 2004. aastast, aumärgiga väärtustab riik kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel. Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes on ära hoidnud kuriteo või takistanud selle toimepanemist, aidanud kinni pidada kurjategijat, abistanud kuriteoohvrit või aidanud muul moel suurendada teiste inimeste turvatunnet.

Keri üles