Jäta menüü vahele

Lõppes esimene mereväe ohvitser-spetsialistide kursus

„Mul on hea meel tõdeda, et esimene mereväe ohvitser-spetsialistide kursus on edukalt lõpuni jõudnud. See tõstab meie tegevväelaste ja reservohvitseride kompetentsi meresõjalistes teadmistes ja võimaldab neil paremini sõjaaja ülesannete täitmisse panustada,“ ütles mereväe laevastiku ülem kaptenleitnant Peeter Ivask.

Mereväe ohvitser-spetsialistide kursus koosneb viiest õppemoodulist, millest kolm viidi läbi internetikeskkonnas ning ülejäänud statsionaarses õppes. Õpingud hõlmasid riigikaitset ja lahingutegevust, meresõja aluseid, mereväeside algõpet, laevaehitust ning administreerimist mereväes. Kursus kulmineerus 15-päevase merepraktikaga, kus õppurid osalesid erinevate laevasektsioonide tööprotsessis. Õppetsükli kestvus on üks aasta.

„Minule kui tsiviillaeva kogemusega mehaanikule andis see kursus meresõidule hoopis teise vaate. Tsiviilmaailmaga kõrvutatuna ja kaitseväelist aspekti arvestades on väljaõpe olnud keerulisem ja põhjalikum, seega olen kursusega väga rahul,“ ütles kursuse lõpetamisega ohvitseriks pürginud nooremleitnant Kaido Koorits.

Esmakordselt toimunud kursusel osales ligi 20 tsiviilsektoris kõrghariduse omandanud tegevväelast ning kaitseliitlastest reservväelast, kes on rahu- või sõjaaja ametialastelt ülesannetelt seotud mereväe struktuuriga.

Mereväe ohvitser-spetsialistide kursust korraldanud mereväekool tegeleb uurimus- ja arendustööga, koordineerib õppetegevust mereväes ning nõustab mereväelist väljaõpet ja õppetegevust kaitseväes.

Keri üles