Jäta menüü vahele

Mereväebaasi ülemaks määrati kaptenleitnant Rain Terras

„Mereväebaasil on mereväe riigikaitseliste ülesannete täitmisel kanda tähtis roll, sest sõjalaevad ilma logistilise toetuseta on justkui mahajäetud sõdurid lahinguväljal,“ ütles mereväebaasi ülem kaptenleitnant Rain Terras.

Täna mereväebaasi ülema ametisse astunud kaptenleitnant Rain Terras teenib Eesti kaitseväes alates 1997. aastast. Ta on läbinud ohvitseride koolitused Saksamaal, alustades kadetina Saksa mereväe akadeemias Mürwikis ning hiljem läbides kindral-admiralstaabi kursuse Bundeswehri juhtimisakadeemias. Lisaks on ta täiendanud enda teadmisi Belgia-Hollandi miinisõjakoolis ja Saksamaa mereväe mereoperatsioonide koolis.

Kaptenleitnant Terras on teeninud staabiohvitserina Eesti kaitseväe peastaabis, olnud ülem mereväe staabis ning korraldanud mereväe laevastiku operatsioonistaabi tööd. Samuti on ta komandörina juhtinud mereväe sõjalaevu Kalev, Vaindlo ning Sulev.

Mereväebaasi tagada on tagalatoetus mereväe laevastikule ja sõjaväepolitsei Vahipataljonile. Samuti organiseeritakse Eesti kui vastuvõtja riigi toetust meie vetes regulaarselt korraldatavatele rahvusvahelistele miinitõrjeoperatsioonidele. Üksus korraldab aluste kütuse- ja veega varustamist, laevade peatumisi erinevates sadamates ning tagab toetuse muudes logistilistes ülesannetes.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59000

Keri üles