Jäta menüü vahele

Mereväelased õppisid avariiolukordades ellujäämist

„Käsil on kursus, kus äsja sõduri baaskursuse lõpetanud reamehed õpivad madrusteks,“ ütles õppegrupi vastutav vanemmadrus Henri Seppel. „Sõjalaevadele jõudes on neil juba põhiteadmised avariivarustuse kasutamiseks ja eriolukordades hakkama saamiseks.“

 Neljapäeval Revali merekoolis peetud õppepäeval harjutati laevade tulekustutussüsteemide ja -varustuse kasutamist ning hooldamist. Samuti prooviti läbi tulekollete kustutamise strateegiad ning läbiti katseid õpitu kinnistamiseks.

Samal päeval said kursuslased teadmised veekeskkonnas valitsevatest võimalikest ohtudest. Õpiti laevadel kasutatavate päästevahendite eripärasid ning viise nende sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Praktilise harjutusena mängiti läbi laeva mahajätmine, millele järgnes tagurpidi avanenud päästeparve ümberkeeramine ja ettevalmistumine päästeoperatsiooniks.

Tänavu esimesel mereväelase baaskursusel osaleb kokku 35 tegevväelast ja ajateenijat. Neli nädalat kestva kursuse peavad läbima kõik sõjalaevadele teenima asuvad kaitseväelased.

Mereväelase baaskursust viiakse läbi kahel korral aastas. Kursusel omandavad õppurid merenduse algteadmised ja saavad ülevaate väeliigi ülesannetest. Samuti omandatakse praktiline kogemus tegutsemaks eriolukordades, nagu näiteks tulekahjude, lekete või koguni laeva mahajätmise korral.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59296
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WqffrvS9Bdg

Keri üles