Jäta menüü vahele

NATO Põhjadiviisi ülem külastas Eesti jalaväebrigaade

NATO Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen külastas sel nädalal Eesti jalaväebrigaade, et tutvuda lähemalt nende tegevusalade ja väljaõppetingimustega.

„Põhjadiviisi üks olulisemaid eesmärke, millele me keskendusime ka äsja lõppenud õppusel Knight Lavard 21, on pidevalt arendada diviisi allüksuste koostegutsemisvõimet. Visiit Eestisse on sama tagamõttega: mõista paremini kohalikke olusid, siinset maastikku ning arutada üheskoos, kuidas Eesti kaitsmisse panustada,“ ütles kindralmajor Mathiasen.

Regionaalse ringkäigu jooksul kohtus kindralmajor Mathiasen nii 1. kui 2. jalaväebrigaadi juhtkondadega ja sai ajakohase ülevaate üksuste tegevustest, väljaõppeplaanidest ja tulevikuarengutest. Ühtlasi külastas Põhjadiviisi ülem huvipakkuvaid maastikualasid nii Põhja- kui Lõuna-Eestis, et saada täpne pilt siinsest operatsioonikeskkonnast.

Kindralmajor Mathiasen arutas Eesti jalaväebrigaadide juhtkondadega ka Põhjadiviisi esmase tegutsemisvõime saavutamisega seotud arenguid ning äsja lõppenud õppuse Knight Lavard 21 tulemusi.

Eesti on koos Läti ja Taaniga üks Põhjadiviisi raamriikidest. Sõjalise konflikti tekkides on Põhjadiviis valmis rahvuslikke manööverüksuseid ühtse juhtimistasandi tagamiseks enda käsuahelasse võtma. Rahuaegselt koondab ja analüüsib diviis nii NATO kui rahvuslike kaitseplaanidega seonduvat teavet, mis kindlustab ühise olukorrateadlikkuse kogu vastutusalas.

Keri üles