Jäta menüü vahele

NATO staabielement Eestis sai uue ülema

Täna toimus Tallinnas kaitseväe peastaabis NATO staabielemendi ülema vahetustseremoonia, mille käigus andis kolonel Urmas Nigul staabielemendi juhtimise ja lipu üle seni kaitseväe peastaabi operatiivosakonda juhtinud kolonel Aron Kalmusele.

„NATO staabielemendil on täita oluline roll mitte ainult NATO idatiiva, vaid kõigi liitlaste julgeoleku kindlustamisel. Oluline on meeles pidada, et tõeline jõud peitub oskuses leida võimalikult optimaalsed lahendused keerukatele probleemidele, mitte vaid jõus ja kontrollis“, ütles NATO kirdekorpuse ülem kindral Manfred Hofmann tänasel tseremoonial.

Kolonel Aron Kalmus teenis enne NATO staabielemendi ülema kohale asumist kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülemana ning enne seda 1. jalaväebrigaadi ülemana. Kolonel Kalmus on omandanud sõjaväelise hariduse Soome Riigikaitsekõrgkoolis, teda on autasustatud muu hulgas kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest ning maaväe ohvitseri kuldristiga.

Kolonel Urmas Nigul jätkab teenistust Viinis Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) juures asuva alalise esinduse nõunikuna.

NATO Eesti staabielement osaleb regulaarselt NATO õppustel ning töögruppides. 2017. aastal usaldati NATO staabielemendile oluline ülesanne anda panus suurõppuse Siil 2018 kujundamisse ja läbiviimisse.

Otsus luua NATO staabielemendid võeti vastu 2014. aasta NATO Walesi tippkohtumisel vastuseks muutunud julgeolekuolukorrale NATO idatiival. Esimesed Eesti kaitseväelased asusid teenistusse 2015 aasta 15. juunil. Neljakümnest ametikohast pooled täidab Eesti ning ülejäänud kohtadel teenivad praegu Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Hollandi, Poola, Ungari, Prantsusmaa, Kanada, Norra, Taani ja Saksamaa relvajõudude esindajad.  Lisaks Eestile paiknevad sarnased staabielemendid veel seitsmes NATO riigis. Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas, Slovakkias ja Ungaris asuvad rahvusvahelise sõjalise peakorteri staatuses olevad staabielemendid alluvad Poolas, Szczecinis asuvale kirdekorpusele ning Rumeenia ja Bulgaaria staabielemendid Napolis asuvale ühendsõjakeskusele.

Fotod: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58888

Keri üles