Jäta menüü vahele

Õppusel Griffin Lightning harjutatakse regiooni sõjalist kaitset

Möödunud nädalal alanud NATO Kirdekorpuse staabiõppusel Griffin Lightning 21 harjutavad NATO erineva tasandi staabid omavahelist koostööd ning regiooni kaitsmist agressiooni vastu.

Eesti kaitsevägi osaleb õppusel kaitseväe põhijuhtimispunktiga, mille fookuses on eelkõige olukorrateadlikkuse tagamine ning infovahetus ja koordinatsioon NATO üksuste ja tsiviilstruktuuridega. Õppuse stsenaariumi kohaselt tegeletakse nii erinevate hübriidohtude kui ka otsese sõjalise ohu tõrjumisega.

Õppuse Eesti osa üldjuhi kindralmajor Indrek Sireli sõnul tuli koroonaviiruse levikust tingituna kaitseväe poolt esialgseid ambitsioone vähendada ning täismahus ei olnud kõike planeeritut võimalik ellu viia, kuid õppus võimaldab siiski harjutada heidutust NATO kontekstis.

„Sellised õppused on meie jaoks võimalus harjutada kriitilise tähtsusega oskusi – juhtimist ning olukorrateadlikkuse tagamist koostöös liitlastega. Sageli oleme harjutanud väiksemas mastaabis, kaasates ainult staapide esindusi. Seekordne õppus lõi võimaluse harjutada koos tervikliku korpuse staabiga kasutades kõiki vajalikke side- ja juhtimissüsteeme.“ ütles kindralmajor Sirel. „Reaalses kriisisituatsioonis on staapide infovahetusel ja tegevuste koordineerimisel ülimalt tähtis roll – ühine olukorrapilt ja selge juhtimine tagab kogu NATO koordineeritud tegevuse. Tulemusena on tervik suurem kui osade summa.“

Regioonis paiknevatest üksustest on õppusesse kaasatud ka Põhja- ja Kirdediviis ning Balti riikides ja Poolas paiknevad NATO staabielemendid.

Griffin Lightning 21 on Poolas paikneva NATO Kirdekorpuse staabiõppus, millega testitakse korpuse võimekust operatsioone juhtida. Õppus algas 1. märtsil ja kestab 12. märtsini.

Keri üles