Jäta menüü vahele

Patrullvõistlus pani ajateenijaid enne reserviminekut viimast korda proovile

„Kahel päeval läbivad kõik võistlejad ligi 70-kilomeetrilise raja, kümme kontrollpunkti, mehitamata postkaste ning täidavad erinevaid ülesandeid. Siin me valisime assortii huvitavatest asjadest, mida ajateenistuse jooksul õpitud on, näiteks pioneerialased ülesanded, meditsiin, tegevused hoonestatud alal,“ ütles suurtükiväepataljoni staabi- ja tagalapatarei ülem kapten Valdaru ja lisas, et võistlejate jaoks olid ette valmistatud ka veelgi huvitavamad asjad, näiteks esimeses kontrollpunktis jälitati neid politseikoertega.

Kaks päeva kestnud sõjalis-sportlikul võistlusel pidid sõdurite meeskonnad läbima erinevaid kontrollpunkte. Patrullvõistluse marsruut läbis Soodla harjutusvälja, kaitseväe keskpolügooni ning Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala.

„Oleme üks jagu, proovime ikkagi kõik koos hakkama saada, siiamaani pole keegi alla andnud, toetame üksteist,“ ütles võistlusel osaleja suurtükiväepataljoni tagala- ja meditsiinirühma jaoülem nooremseersant Aaviksoo.

Suurtükiväepataljon on brigaadi lahingutoetusüksus, mille ülesandeks on vastase kiire ja efektiivne mõjutamine kaudtulega. Pataljoni ülesandeks on ka suurtükiväe erialase väljaõppe korraldamine tegev- ja reservväelastele.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=I1Vdw4Juwfk

Keri üles