Jäta menüü vahele

Peaminister väisas õppust Kevadtorm

Kaitseväe õppusel Kevadtorm osalevaid üksuseid oli täna varahommikul väisamas peaminister Kaja Kallas, kes rõhutas oma visiidil Eesti kaitsevõime tugevust.

„Kevadtorm on Eesti suurim kaitseõppus, kus lahingutegevust ja koostööd saavad harjutada ajateenijad, kaitseliitlased, tegevväelased ja reservväelased. Samal ajal on see ka lõpueksam meie tublidele ajateenijatele,“ ütles peaminister Kaja Kallas.

„Samuti on tähtis, et liitlased saavad meie kaitseväega realistlikes tingimustes koos treenida Eesti kaitseks ja kohalikke olusid tundma õppida. Julgeolekuolukord maailmas on viimastel aastatel oluliselt halvenenud, kuid ühtsus ja liitlastega koos töötamise kogemus teeb Eesti kaitsevõime veel tugevamaks,“ lisas Kallas. „Tänan kõiki õppusel osalejaid ning kõiki nende lähedasi, tööandjaid ja maaomanikke, kes oma mõistva suhtumisega Kevadtormi õnnestumisele kaasa aitavad.“

Peaminister kohtus õppust väisates Kaitseliidu 411. maakaitsepataljoni ülema kolonelleitnant Kaido Kivistiku, kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi, Ühendkuningriigi üksuse Light Dragoons lahingugrupi ülema kolonelleitnant Jon Harrise ning nimetatud üksuste võitlejatega.

„Kinnitasin peaministrile, et meie üksuse peale saab kindel olla ja me oleme alati lahinguvalmis olenemata sellest, mis seis on rivis või laos. Meie täidame ülesande,“ ütles 411. maakaitsepataljoni ülem kolonelleitnant Kaido Kivistik. „Minu üksuse seisukohast saan öelda, et Kevadtorm on meie väljaõpet toetanud ja oleme saanud siit sisendi kuidas edasi minna.“

Õppusest Kevadtorm võtavad osa nii maa-, õhu- kui mereväe üksused, kaasatud on diviisi staap, 1. ja, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus, küberväejuhatus kui ka teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad nii Eestis teenivad NATO lahingugrupi kui ka õppuste ajaks siia saabunud kaitseväelased liitlas- ja partnerriikidest. Õppusel osaleb ligi 14 000 võitlejat.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis. 

Fotod

Keri üles