Jäta menüü vahele

President Kaljulaid andis kaitseväe juhatajale kindrali auastme

President ülendas brigaadikindrali auastmesse kaitseväe peastaabi ülema Martin Heremi. Koloneli auastmesse ülendati viis kaitseväelast, nende hulgas 1. jalaväebrigaadi ülem Veiko-Vello Palm, kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülema asetäitja Enno Mõts ning luurekeskuse ülem Kaupo Rosin. Mereväekapteni auastme sain mereväe ülem Jüri Saska.

Kolonelleitnanti või kaptenleitnanti auastmesse ülendati 16 kaitseväelast ning majori või kaptenmajori auastmesse 37 kaitseväelast.

Traditsiooniliselt annab kõrgemate ohvitseride ehk kindralite auastmed üle president, vanemohvitseride auastmed kaitseväe juhataja.

Keri üles