Jäta menüü vahele

Reservväelased jäid õppusega rahule

Pühapäeval lõppeval reservõppekogunemisel Siil osalenud reservväelased tunnistavad õppuse kordaläinuks ja lubavad edaspidigi sarnastel värskendusõppustel kindlasti kaasa lüüa.

„Olen õppusega väga rahul ja kui edaspidigi kutsutakse, tulen raudselt,“ ütles õppusel jalaväepataljoni staabi personaliohvitseri ülesannetes olnud leitnant Lembit Miil, kes eraelus töötab insenerina..

Leitnant Miil, kellel on kogemus ka kahelt Kevadtormilt hindab õppust Siil tükk maad reaalsemaks ja raskemaks. „Raskemaks positiivses mõttes,“ selgitas leitnant Miil, „väga palju oli õppida. Selles mõttes tahaksin eraldi kiita pataljoni staabi kaadriohvitsere- ja allohvitsere.“

Leitnant Miili sõnul oli õppus väga heaks vahelduseks argirutiinile: „Kindlasti aitavad siinsed kogemused kaasa ka igapäevatöös tsiviilis: sõjaväeline kord ja juhtimine on rakendatavad erasektoris.“

Aastatel 2003-2004 Sidepataljonis aega teeninud reamees Jaspar Aaviku sõnul oli hea meel kokku saada ajateenistuse aegsete kamraadidega. „Umbes 70 protsenti meestest oli siin kohal,“ lausus reamees Aavik.

„Vajaduse korral võib minuga kindlasti arvestada,“ lisas Aavik, kes argielus on tegev ka Kaitseliidus.

29. septembril Pärnus alanud ja sellel nädalal Lääne-Virumaal kaitseväe keskpolügoonil kulmineerunud reservõppekogunemine Siil on viimase kümnendi suurim reservõppus.

Reservjalaväepataljoni kokkuharjutamine algas reservohvitseride kogunemisega, teisel nädalal liitusid väljaõppega reservallohvitserid ning erialaspetsialistid. 13. oktoobril viidi läbi reakoosseisu tulekuga pataljoni lõplik formeerimine.

Õppuse Siil käigus testib kaitsevägi sõjalise valmisoleku tõstmist ja mobilisatsiooni läbiviimist, õppekogunemisel värskendatakse reservväelaste teadmisi kaitseväest. Reservõppekogunemisel osalejateks on 80% ulatuses 2004. aastal ajateenistuse lõpetanud.

Kuna reserv on Eesti sõjalise riigikaitse selgroog, siis on õppekogunemisel osalemine loogiline jätk kunagi läbitud ajateenistusele. Tulevikus on plaanis korraldada reservväelaste õppusi igal aastal ja suurendada järjekindlalt õppekogunemistele kutsutavate reservväelaste hulka.

Keri üles