Jäta menüü vahele

Tartus toimub NATO keelekonverents

„Me ei mõtle igapäevaselt väga palju keele tähtsuse peale, kuid kui erinevate riikide kaitseväelased peavad hakkama koos tegutsema, siis muutub keelest arusaamine tähtsaks. Konverentsil osalejad arutlevad Tartus, kuidas oma igapäevases töös selle eest hea seista, et erinevate riikide sõjaväelased teineteist võimalikult hästi mõistaks,“ ütles Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna juhataja Nele Rand.

52. korda toimuva konverentsi eesmärgiks on tõhustada NATO ja NATO partnerite koostegutsemisvõimet läbi keeleoskuse tõstmise. Seekordse konverentsi fookuses on keeleoskuse vajaduse hindamine erinevate osapoolte vaatenurgast ja selle aluseks oleva keeleõppe arendamine ning keeleoskuse hindamise standardiseerimine.

Konverentsi korraldab KVA õppeosakonna võõrkeelte õppetool. BILC on NATO nõuandev organ keeleõppe ja keeleoskuse mõõtmise ning hindamise küsimustes.

Keri üles