Jäta menüü vahele

Võrus lõppes 2. jalaväebrigaadi õppus Puhang 2015

Õppusest võttis osa üle 110 kaitseväelase 2. jalaväebrigaadist, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest ja 1. jalaväebrigaadist.

„Õppuse eesmärk oli erinevate üksuste ülematele ja staapidele luua võimalus harjutada staabitöö protseduure ja kinnistada teadmisi käsu väljatöötamise protsessis,“ ütles 2. jalaväebrigaadi staabiülem major Jaanus Ainsalu, kelle sõnul oli õppuse otseseks tulemiks üksuste omavahelise koostöö paranemine. „Õppus õnnestus: saime hea kogemuse ning välja tulid ka mõned kitsaskohad, mida edaspidi parandada,“ lisas Ainsalu.

Kaardiharjutus Puhang 2015 oli ettevalmistav treening kevadiseks suurõppuseks Kevadtorm 2016, mis toimub Põlva, Võru ja Tartu maakonnas ja kus on seekord peamiseks hinnatavaks üksuseks 2. jalaväebrigaad. Järgnevaks tähtsamaks 2. jalaväebrigaadi õppuseks on Tartus märtsikuus toimuv Lõunatorm 2016.

2. jalaväebrigaad on Eesti kaitseväe operatiivstruktuuri manööverüksus, mille üksused formeeritakse ajateenistuse käigus väljaõpetatud reservväelaste baasil.

Keri üles