Jäta menüü vahele

Toetusteenuste keskus

Toetusteenuste keskuse põhiülesanne on kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaalase toetuse ning usulise tegevuse korraldamine.

Ülesanded

Toetusteenuste keskuse ülesanded lisaks põhiülesandele on:

  • kaitseväe veteranipoliitika korraldamine
  • teenistuskohustuste täitmisel vigastatute taastusravi ja rehabilitatsiooni korraldamine koostöös teiste kaitseväe struktuuriüksustega
  • hingehoidlik toetus veteranidele, kiriklike talitluste kaudu vaimulik teenimine, mälestusürituste korraldamine ja koordineerimine

Allüksused

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse koosseisu kuuluvad:

  • kaplaniteenistus
  • psühholoogiateenistus
  • sotsiaalteenistus
  • tugikeskus

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Viljar Kurg

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse juhataja

Kaplaniteenistus on kaitseväge toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on teenida kõiki kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest.

Teenistuse põhiülesanded on psühholoogia valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja muudatusettepanekute algatamises osalemine ning kaitseväelaste, nende perekonnaliikmete ja lähedaste psühholoogilise nõustamise koordineerimine ja nõustamise läbiviimise kontrollimine.

Sotsiaalteenistus on kaitseväe struktuuriüksus, mis tegeleb kaitseväelaste psühholoogilise ja sotsiaalse toega. Sotsiaalteenistuse ülesannete seas on kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaeriala alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuste korraldamine ja läbiviimine.

Viimati uuendatud: 8. august 2023, 14:32

Keri üles