Jäta menüü vahele

Inglise keele testid

Kaitseväes on võimalik sooritada kahte inglise keele testi – ALCPTesti (American Language Course Placement Test) ja STANAG 6001 tasemekirjeldustel põhinevat eksamit.

ALCPTest on mõeldud õppijate tasemelt sobivasse õpperühma määramiseks ja selle tulemus on ka STANAG 6001 inglise keele eksamile lubamise aluseks. STANAG 6001 eksami tulemust kasutatakse, et hinnata, kas eksami sooritanu keeleoskus on piisav ametikohal töötamiseks või sellele kandideerimiseks. Nende iseloomust sõltuvalt on testidel erinevad kehtivusajad: ALCPT tulemus kehtib 6 kuud ja STANAG 6001 eksami tulemus 4 aastat.

STANAG 6001 eksamit korraldab KVA võõrkeelte õppetooli keeletestijate suund. ALCPTesti viivad läbi keeletestijate suund ja keeleõpetajad.

Standardimisdokument STANAG 6001 „Keeleoskuse tasemed“ (Language Proficiency Levels) rakendati Kaitseväes 01.02.2008 Kaitseväe juhataja 30.01.2008 käskkirjaga nr 27. Sellel põhinevate eksamite koostamise ja läbiviimise aluseks on Kaitseväe juhataja 06.12.2017 käskkiri nr 262. ALCPTestil puudub ametlik staatus.

Kaitseväe Akadeemia võõrkeelte õppetooli keeletestijate suund

Juhtiv keeletestija

Merit Kompus

STANAG 6001 inglise keele eksam on sooritustest, mis ei põhine ühegi konkreetse kursuse ainekaval, vaid standardimisdokumendi STANAG 6001 tasemekirjeldustel.

The American Language Course Placement Test (ALCPT) on USAs Defense Language Institute’is (DLI) välja töötatud inglise keele test, mis on mõeldud õppijate neile sobiva raskusega inglise keele kursustele suunamiseks.

Viimati uuendatud: 23. jaanuar 2024, 11:23

Keri üles