Jäta menüü vahele

Maavägi

Maavägi on kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks. Maaväge juhib kaitseväe peastaap ja eraldi maaväe ülema ametikohta kaitseväes ei ole.

Maaväe prioriteet on arendada kiirreageerimisüksusi ja üldotstarbelisi lahinguüksusi, vastuvõtva riigi toetust ja territoriaalset toetusstruktuuri. 

Vajadusel peab maavägi abistama tsiviilorganisatsioone loodusõnnetuste või inimtegevuse tagajärjel tekkinud katastroofide korral.

Maaväe üksused jagunevad relvaliikide järgi viieks – esindatud on jalaväe, pioneeri, suurtükiväe, lahinguteenindustoetuse ja õhutõrje relvaliik.

Maaväe moodustab diviis, mille alla kuuluvad nii Eesti kui liitlasriikide üksused.

Diviisi moodustavad:

Viimati uuendatud: 23. mai 2024, 13:20

Keri üles