Jäta menüü vahele

Maavägi

Maavägi on kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks. Maaväge juhib kaitseväe peastaap ja eraldi maaväe ülema ametikohta kaitseväes ei ole.

Maaväe prioriteet on arendada kiirreageerimisüksusi ja üldotstarbelisi lahinguüksusi, vastuvõtva riigi toetust ja territoriaalset toetusstruktuuri. 

Vajadusel peab maavägi abistama tsiviilorganisatsioone loodusõnnetuste või inimtegevuse tagajärjel tekkinud katastroofide korral.

Maaväe üksused jagunevad relvaliikide järgi viieks – esindatud on jalaväe, pioneeri, suurtükiväe, lahinguteenindustoetuse ja õhutõrje relvaliik.

Maaväe moodustab diviis, mille alla kuuluvad nii Eesti kui liitlasriikide üksused.

Diviisi moodustavad:

Rahuajal:

  • korraldada väljaõpet ja tagada üksuste ettenähtud valmisolekutase
  • kinnistada väljaõppe abil kaitsetahet ja -valmidust
  • osaleda õppustel ja operatsioonides koos NATO ja teiste partneritega
  • abistada tsiviilorganisatsioone loodusõnnetuste või katastroofide korral

Kriiside korral:

  • valmistuda üleminekuks sõjaaja juhtimisstruktuurile
  • tõsta valmisolekutaset
  • alustada kas osalist või täielikku mobilisatsiooni
  • luua tingimused liitlaste saabumiseks

Sõjaajal:

  • kaitsta riigi territoriaalset terviklikkust vastavalt kaitseplaanile ja seaduslike võimude ettekirjutustele
  • korraldada liitlaste saabumist ja teha nendega koostööd, sealhulgas hoida käigus olulised riigisisesed ühendusteed

Lipukangas on musta värvi, lipu keskel on kuldkollane sakmeline müür, millel kolm sinist sammuvat lõvi. Müüri taga on püstiasendis ülessuunatud teraga valge mõõk, mis märgib sõjalist valmisolekut ja kaitsetahet.

Väeliigi lipu annetas maaväele 17. augustil 2005 Eesti Reservohvitseride Kogu.

Maaväe lipu kujutis

Viimati uuendatud: 3. veebruar 2023, 15:06

Keri üles