Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaad lihvis kaardiharjutusel üksustevahelist koostööd

Tapa linnakus lõppes täna 1. jalaväebrigaadi staabi ja allüksuste kaardiharjutus Furious Juniper, kus harjutati muuhulgas üksuste omavahelist koostööd ja planeerimisprotsesse.

„Kuna brigaadis on suve jooksul toimunud palju rotatsioone ning äsja on vahetunud ka liitlaste lahingugrupp, siis kasutasime seda õppust oma sõjameeste ja liitlaste kokku harjutamiseks. Jalaväebrigaadide ülesanne on kaitsta Eesti riiki, seega peavad kõik erinevad brigaadi väeüksused olema selleks korralikult valmis. Sellel nädalal olemegi harjutanud erinevate stsenaariumite korral käitumist, täiustanud tegevusi ning tõestanud, et räägime sama keelt ning oleme iga hetk valmis võimalikule vaenlasele kohta kätte näitama,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

Viis päeva kestnud õppusel tutvuti kaardiharjutuste ning lahingutegevuse planeerimise käigus 1. jalaväebrigaadi vastutusala maastikuga, kus tuleb arvestada erinevate piirangute ning ohtudega. Liitlaste lahingugrupi koosseisu kuuluva kuninganna husaaride üksuse integreerimine brigaadi tegevusse jätkub tuleval nädalal toimuval õppusel Furious Cavalry.

1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, mille koosseisu kuulub elukutselistest kaitseväelastest koosnev kiirreageerimisvõimega Scoutspataljon ning ajateenijate ja reservväelaste baasil komplekteeritavad Kalevi ja Viru jalaväepataljonid, tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon, suurtükiväepataljon, staabi-ja sidekompanii, tankitõrjekompanii, luurekompanii. Lisaks on brigaadi koosseisus Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa kaitseväelastest koosnev lahingugrupp ning Kaitseliidu Põhja- ja Kirde maakaitseringkonna lahingugrupid.

Keri üles