Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljon harjutas koostegevust

Käesoleval nädalal toimus Ida-Virumaal 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni koostegevusharjutus, mille käigus harjutati allüksusi täitma üksikrühmade ja kompaniide koosseisus erinevaid ülesandeid.

„Õppus täitis oma eesmärki, sest saime läbi teha kõik, mida soovisime. Üksuste areng oli silmnähtav ja kindlasti jätkame samamoodi. Pataljon sai ettekujutuse, mis intensiivsusega on vaja tegutseda ja mis nõudmised on pataljoniülemal, et edukalt edasi minna,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni pataljoniülem major Argo Sibul.

Koostegevusharjutuse eesmärgiks oli treenida allüksusi täitma üksikrühmade ja kompaniide koosseisus erinevaid ülesandeid. Seda kõike harjutati suuremas pataljoni raamistikus, kus kõik pataljoni osised olid maastikul.

Sealjuures täitis lahingutoetus ja tagala omi ülesandeid, et manööverüksused saaksid edukalt tegeleda neile püstitatud eesmärkide täitmisega. Sellega loodi ka eeldused kompaniide ja üksikrühmade omavahelise koostöö harjutamiseks.

Lisaks harjutati ründavaid tegevusi ning rännakut ja üksuste paiknemist, sest need loovad eeldused õigel ajal lahinguväljale jõudmiseks. Peale igat harjutust anti asjaosalistele ka tagasiside, mis aitas parandada järgnevate soorituste taset. Õppus oli senise õppetsükli jooksul üks intensiivsemaid, mis pataljonil on olnud.

„See oli esimene õppus, kus tegime pataljoni koosseisus seda, mida me peaksime ka päriselt tegema. Sain selgema arusaama oma ülesannetest ja kompanii hakkas paremini kokku töötama. Kui alguses ei saanud vedama, siis iga järgneva päevaga sooritused paranesid ja tulime kõik metsast välja kogenumana, kui sinna minnes,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni jalaväekompanii ülema abi aspirant Kaspar Kasemägi.

Vastastena osalesid õppusel Viru jalaväepataljon, Scoutspataljoni tankitõrjerühm ja Kalevi jalaväepataljoni tankitõrje jaod.

1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv manööver- ja toetusüksusi.

Fotod

Keri üles