Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaadi reservohvitserid said kätte uued auastmed

Täna anti 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus esimestele suurõppuse Siil 2015 järel reservohvitseriks ülendatud reservväelastele kätte lipniku auastmed.

“Reserväelased on meie kaitseväe ja 1. jalaväebrigaadi selgroog. Sellest tulenevalt hindame me neid äärmiselt kõrgelt,” ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonelleitnant Aron Kalmus. Kalmuse sõnul tõestasid värsked lipnikud end nii reserv-rühmaülemate kursusel kui suurõppusel Siil. “Siilil nägime oma reservväelaste oskuste kõrget kvaliteeti, mille alustaladeks on õpitud oskuste säilitamine ja nende täiendamine.”

Kokku korraldab 1. jalaväebrigaad reservohvitseridele kolm pidulikku tseremooniat, järgmised kaks toimuvad 2. juulil Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli aulas ja Viimsis Eesti Sõjamuuseumis.

Suurõppuse Siil tulemusena said Kaitsevägi ja Kaitseliit juurde 177 reservohvitseri, neist 72 osales nooremallohvitserina Siilil 1. jalaväebrigaadi koosseisus.

1. jalaväebrigaad on Kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi koosseisu kuulub ka elukutselistest kaitseväelastest koosnev kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon Scoutspataljon.

Keri üles