Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii lihvis laskeoskust

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii harjutas sellel nädalal Sirgala harjutusväljal laskeoskusi.

„Laskelaager täidab täielikult oma eesmärki, kuna neid ei ole meil palju olnud. Sõdurid saavad ilusasti oma ülesannetega hakkama ja on tublid. Ilm on kevadiselt soe ja tingimused väga head,“ ütles laskelaagri korraldaja nooremleitnant Maksim Libert staabi- ja sidekompaniist.

Laagris on koos nii 2022. kui ka 2023. aastal ajateenistust alustanud kutsed. Juunis oma ajateenistust lõpetavad sõdurid saavad harjutada juhtimispunkti tegevusi jao rünnakul, kontakti ja varitsusse sattudes. Jaanuarikutse saab lihvida erinevate laskeharjutustega sõduri baaskursuse jooksul omandatud relvakäsitsemise oskust.

Laskeharjutusel lastakse kompanii käsutuses olevaid tulirelvi, granaadiheitjaid ja heidetakse käsigranaati. Laskelaager on staabi- ja sidekompanii allüksuse kursuse üks tipphetkedest, sest tegevusi, mida varem on harjutud vaid paukmoonaga, harjutatakse nüüd ka teravmoonaga ja see on sõduritel esmakordne kogemus.

„Laskelaager on väga hea vaheldus meie kompanii tavapärastele tegevustele. Oleme saanud jalaväe drille ja palju lasta ning see on olnud põnev. Minu jaoks on kõige huvitavam olnud laskmine raskekuulipildujast Browning. Olen laagriga igati rahul,“ ütles staabi- ja sidekompanii sidemees kapral Joonas Tamm.

Staabi- ja sidekompanii on diviisi 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise. 

GALERII

Keri üles