Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaadi staabid harjutavad liitlasüksustega omavahelist koostööd

Käesoleval nädalal viib 1. jalaväebrigaad Ida-Virumaal läbi õppuse TEWT Bold Monsoon, mille käigus brigaadi üksuste staabid koos liitlasüksustega harjutavad lahingutegevuse planeerimist, täideviimist ja omavahelist koostööd.

„Õppus peab pakkuma üksustele pingelist keskkonda. Ülemad ja staabid saavad võimaluse hinnata oma plaanide vastavust reaalsele maastikule ning loodud taktikalistele olukordadele, et vajadusel leida lahendusi oma tahte pealesurumiseks vastasele,“ ütles õppuse üldjuht 1. jalaväebrigaadi staabiülem kolonelleitnant Mart Sirel. „Kuigi õppuse lõpuni on veel natuke aega, võin sellega juba praegu rahule jääda. Õppusel tekkinud põnevad taktikalised arutelud näitavad meie soovi saada kiiremaks ja paremaks mitte ainult protseduurides, vaid ka sisus.“

27-30. märtsini kestva õppuse käigus saadakse ülevaade oma lahinguplaanide võimalikest kitsaskohtadest, hinnatakse lahinguruumi ettevalmistuseks kuluvat aega ja ressurssi ning harjutatakse koostatud plaanide järgi brigaadi raamistikus lahingutegevuse pidamist.

Õppuse TEWT formaat (Tactical Exercise Without Troops, ehk taktikaline harjutus ilma üksusteta), võimaldab treenida lahingutegevust staapide jaoks võimalikult realistlikes tingimustes. Lahingüksuste puudumine maastikult tagab ka kohaliku elanikkonna elurütmi võimalikult vähese segamise.

Staabiõppus MONSOON on iga-aastane 1. jalaväebrigaadi staapide õppus, kus harjutatakse koos liitlasüksustega kaitse- ja pealetungioperatsioonide planeerimist ja täideviimist. Lisaks harjutatakse ka logistika tagamist ja mängitakse läbi erinevaid intsidente, mis võivad lahingutegevuse piirkonnas ette tulla.

Keri üles