Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaad harjutas liitlastega ühte jalga käima

2. jalaväebrigaad ning nendega õppuseks Kevadtorm liidendatud eri riikide liitlasüksused harjutasid täna Rutja lennuväljal omavahelist koostööd, et olla paremini valmis reedel algavateks suuremateks lahinguteks 1. jalaväebrigaadi vastu.

„See, mis seni nähtud, annab kindla veendumuse, et NATO töötab. Meie standardid liitlastega on samad, neile käsku anda on lihtne ning integreerimisprotsess liitlastega käib väga kiiresti,“ ütles 2. jalaväebrigaadi operatiiv- ja väljaõppejaoskonna ülem kolonelleitnant Madis Koosa.

Tänasel koostööharjutusel harjutasid üksused 2. jalaväebrigaadi staabi juhtimisel nii ründavaid kui ka kaitsvaid tegevusi, et saada üksused kiirelt ühte jalga käima. Lahingus osales ka liitlasüksuse tehnika, sealhulgas tankid ja lahingumasinad.

„Harjutus läks väga hästi. See oli meile kõigile hea viis üksteist tundma õppida ja süsteem tööle saada,“ ütles Taani XIII kergejalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Anders D. Svendsen lisades, et üksuste vaheline koostöö on seni olnud väga sujuv. „Jagame paljudes osades sama mentaliteeti ja doktriine, mis teeb koostöö päris lihtsaks.“

Õppusel Kevadtorm kuuluvad liitlastest 2. jalaväebrigaadi koosseisu Poola mehhaniseeritud kompanii, Taani jalaväelased ja luurekompanii, Ühendkuningriikide luureüksus, USA langevarjurid ning Lätis paiknev eFP Itaalia kompanii, kuhu kuuluvad ka kanadalased. Kunagi varem pole 2. jalaväebrigaadi liitlastega niivõrd suures mahus koostööd teinud.

15.-26. maini kestva kaitseväe õppuse Kevadtorm käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis. 

Fotod

Keri üles