Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni asub juhtima kolonelleitnant Janek Rannamägi

Täna Taara linnakus toimunud pidulikul tseremoonial võttis kolonelleitnant Janek Rannamägi 2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni juhtimise üle kolonelleitnant Kalmer Kruusilt.

„Pataljoniülemana soovin jätkata pataljoni süsteemset arendamist ning seni saavutatu hoidmist. Pean väga oluliseks meeskonnatööd, sest nii on võimalik jõuda tulemusteni, mida keegi üksi ei suudaks,“ ütles 2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni värske ülem kolonelleitnant Janek Rannamägi.

Kolonelleitnant Janek Rannamägi on kaitseväes erinevatel logistikavaldkonna ametikohtadel teeninud viimased 20 aastat. Enne 2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni ülema ametikohale asumist oli kolonelleitnant Rannamägi välisteenistuses Saksamaal NATO Standing Joint Logistics Support Group elemendis.

Pataljoniülema kohustused üle andnud kolonelleitnant Kalmer Kruusi sõnul olid viimased neli aastat tema jaoks põnevad.

„Koos pataljoniga sai nii mõnigi uus peatükk pataljoni ajalukku kirjutatud – pataljon formeeriti esmakordselt ja osales täiskoosseisus õppusel Siil 2022, kus pataljon hinnati lahinguvõimeliseks. Mul on hea meel, et saan oma järglasele anda üle lahinguvõimelise üksuse,“ ütles kolonelleitnant Kruus.

2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljon vastutab taktikalise varustuse ja varude jaotuse, remont-hoolduse, meditsiinilise toetuse ja evakuatsiooni, väliteenistuste ning taktikalise transpordi ja vedude eest. Igapäevaselt toetab ainult tegevväelaste ja tsiviiltöötajatega mehitatud lahinguteeninduspataljon rahuaja väljaõpet ning korraldab reservüksuste formeerimist. Pataljoni sõjaaja struktuuri kuuluvad reservväelased koolitatakse välja 1. jalaväebrigaadis.

FOTOD

Keri üles