Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii tähistas aastapäeva

2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv staabi- ja sidekompanii tähistas täna oma neljandat aastapäeva piduliku rivistuse ja kompanii omavahelise sportliku mõõduvõtuga.

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülema kapten Taavi Kivi sõnul oli möödunud aasta kompanii jaoks väga edukas. „Väljaõpetatava koosseisu hulk võrreldes varasemaga ligi kahekordistus, mis tähendas tõsist väljakutset väljaõppe läbiviijatele pilootprogrammiga. On äärmiselt positiivne, et väljakutsest sai edulugu, kui ühest küljest tõestas pilootprogramm end küpsuseksamil Siil22 ja teisest küljest hindasid ka ajateenijad rahulolu-uuringus staabi- ja sidekompaniid igati positiivselt,“ ütles kapten Kivi.

Staabi- ja sidekompanii jaoks oli möödunud aasta suurõppus Siil 2022 ka märgilise tähtsusega, sest tegemist oli esimese täiemahulise õppekogunemisega alates kompanii loomisest. Viimane suurem õppekogunemine enne Siili toimus 2018. aastal, mil staabi- ja sidekompanii ajateenijaid koolitati veel 1. jalaväebrigaadi koosseisus.

Järgmise aastaringi jooksul on kompaniil plaanis senist tööd sama hästi jätkata. „Jätkame vähemalt sama head tööd ajateenijate ettevalmistamisel ja pakume neile piisavalt väljakutset, et sõprusringkondades leviks ikka see üks: „tulen vabatahtlikult ja parima meelega staabi- ja sidekompaniisse“,“ lisas kapten Kivi.

Kompanii aastapäeva tähistamine algas Võrus Taara linnakus, kuhu rivistati üles kõik kompaniisse kuuluvad ajateenijad ja tegevväelased. Rivistusel ergutati staabi- ja sidekompanii parimaid ajateenijaid ja tegevväelasi.  Hiljem jätkus aastapäeva tähistamine allüksuste sisese tuleprooviga, kus võisteldi 14 erineval alal: köieveos, teatesõudmises, saalijalgpallis, veoauto ratta vahetamises, lumekettide paigalduses, laskevõistluses, meemivõistluses ja mitmel teisel alal.

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii loomise päevaks loetakse 2019. aasta 1. veebruarit, mil kompanii loodi rahuaja üksusena. Staabi- ja sidekompanii põhiülesandeks on tagada 2. jalaväebrigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamine, füüsiline julgeolek, esmane tagalatoetus ning sideühendus teiste staapidega.

Fotod

Keri üles