Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni juhib kolonelleitnant Kalmer Kruus

„Tagalapataljoni tulevikku vaadates ootab pataljoni ees nii-öelda eksam õppusel SIIL 2022. Selleks ajaks peame olema nii materiaalselt kui väljaõppeliselt valmis tagama kogu 2. jalaväebrigaadi. Kindlasti tuleb teha teatavaid ressursside ümberjaotamist ja protsesside ümberkorraldamisi selle saavutamiseks. Usun et pataljon on nendeks väljakutseteks valmis,” ütles kolonelleitnant Kruus.

Kolonelleitnant Kalmer Kruus alustas teenistust piirivalves ajateenijana aastal 1992. Ta on lõpetanud ohvitseride kursused, Kaitseväe ühendatud õppeasutuste keskastmekursuse ning täiendanud end Balti Kaitsekolledžis maaväe kesktaseme- ja ühendstaabi kursustel.

Kolonelleitnant Kruus on varasemalt teeninud Võrus Kuperjanovi jalaväepataljonis erinevatel ametikohtadel rühmaülemast pataljoni staabiülemani. 2012-2019 juhtis ta 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ja brigaadi tagalajaoskonda. Kolonelleitnant Kruusi on autasustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga, kaitseväe teeneteristiga eeskujuliku teenistuse eest, kaitseväe pikaajalise teenistuse medaliga ja Maaväe ohvitseri Kuldristiga.

Major Tarmo Tameri juhtis tagalapataljoni 2015. aastast ning jätkab teenistust 1. jalaväebrigaadi staabi tagalajaoskonna ülemana.

2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni põhiülesanne on rahuaja väljaõppe administratiivne ja tagalatoetus. Tagalapataljoni ülesanneteks on ka reservüksuste formeerimise ettevalmistamine ja korraldamine ning brigaadi üksuste logistiline tagamine.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59522

Keri üles