Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaadi tuletoetusohvitserid harjutavad matkesüsteemis sõjaliste ülesannete täitmist

2. jalaväebrigaadi tuletoetusohvitserid harjutavad sel nädalal õppusel „Lõunatuled 2020“ koostöös õhutulejuhtidega Kaitseväe Akadeemia matkekeskuses ühendtuletoetuse juhtimist.

Õppuse korraldaja, 2. jalaväebrigaadi tuletoetusohvitseri major Feliks Roodvee hinnangul on õppuse suurim kasutegur situatsioonide reaalsus ja mitmekesisus. “Lõunatuled 2020 täidab olulist rolli 2. jalaväebrigaadi tuletoetuselementide väljaõppes, kuna võimaldab harjutada ühendtuletoetuse juhtimist realistlikes lahinguolukordades, sealhulgas tulemõju imiteerides. Matkesüsteem VBS (Virtual battlespace) võimaldab hinnata, kuidas planeeritud tuletoetus jalaväeüksuste manöövri toetamisel oma eesmärki täidab ja millistele tuletoetuse aspektidele tuleb erialaohvitseride väljaõppes suuremat rõhku panna,” ütles major Roodvee.

Lisaks kaitse- ja pealetungilahingu erialastele harjutustele toimub õppuse raames ka seminar, kus käsitletakse jalaväepataljoni ühendtuletoetusega seonduvat brigaadi raamistikus.

Kaitseväe Akadeemia matkesüsteemide spetsialisti kapten Meelis Sõukandi sõnul on sellisel tasemel tuletoetusega seotud õppuseks tingimuste loomine matkekeskusele esmakordne. „Lõunatuled 2020 on esimene VBS matkesüsteemi toel korraldatav brigaadi taseme ühendtuletoetusõppus,“ ütles kapten Sõukand.

Tuletoetusohvitseri ülesandeks jalaväepataljoni staabis on integreerida nii pataljoni enda kui kõrgema üksuse tuletoetusvahendite mõju pataljoni lahingutegevusse. Kõikide relvasüsteemide koosmõju maksimaliseerimiseks töötavad tuletoetusohvitserid tihedas koostöös õhutulejuhtidega, kes koordineerivad sõbralike õhuvahendite tuletegevust.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59755

Keri üles