Jäta menüü vahele

21. jalaväepataljon tõmbas Kevadtormile joone alla

Kaitseväe Taara linnakus toimus täna, 24. mail 21. jalaväepataljoni ajateenijatele ja reservväelastele pidulik rivistus, millega tõmmati joon alla kümme päeva kestnud õppusele Kevadtorm.

 „Kevadtorm oli 21. jalaväepataljoni jaoks edukas. Saime kõik oma püstitatud treeningeesmärgid täidetud ja sõduritel oli tegevust. Õppusel oli näha, et sõdur tahab teha – näidata, mida on õppinud ja võtab julgelt initsiatiivi,“ ütles 21. jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Jaan Kessel.

Kolonelleitnant Kessel lisas, et rahule võib jääda nii ajateenijate kui ka reservväelastega. Neist esimesed näitasid Kevadtormil, et suudavad edukalt 11 või 8 kuud õpitud teadmisi ja oskusi rakendada ning reservväelased tõestasid, et vaatamata reservis olemisele on neil jätkuvalt meeles aastaid tagasi õpetatu. Niisamuti paistsid positiivselt silma oma pealehakkamise ja initsiatiivigategevusega pataljoni sõdurid.

„Sain sel Kevadtormil esimest korda rühmaülema rolli täita ja arvan, et ei oleks saanud olla paremat rühma kellega koos õppida ja teha – kamraadid olid toredad ja inimesed head, mis aitas ka rahulikematel päevadel motivatsiooni ja tahtmist kõrgel hoida,“ ütles muidu jaoülema rolli täitev reservväelane nooremseersant Silver Käärik, kes sai rivistusel 1. jalaväebrigaadi ülema käskkirjaga tänutäheks ka täägi ehk relva toru otsa lisatava torkerelva. Rivistuse järgselt suundusid reservväelased tagasi koju.

21. jalaväepataljon on üks kolmest 2. jalaväebrigaadi sõjaaja koosseisu kuuluvast jalaväepataljonist. Pataljoni jalaväe-, miinipilduja- ja lahinguteenindusüksused valmistab ette Kuperjanovi jalaväepataljon. Erialaüksused omandavad väljaõppe peamiselt 1. jalaväebrigaadis, kuid integreeritakse väljaõppetsükli lõpuperioodis ülejäänud pataljoni ettevalmistustega sõjaaja ülesannete täitmiseks.

Fotod

Keri üles