Jäta menüü vahele

Ajateenijad õppisid kaitseväe ja liitlaste üksuste liikumisi korraldama

Täna lõppes kaitseväe liikumis- ja veoteenistuse erialakursus, mille lõpetanud 15 ajateenijat omandasid oskused nii Eesti kaitseväe kui liitlaste üksuste liikumiste kontrollimiseks ja eriveoste ning eskortide korraldamiseks.

„Kursus oli väga mitmekülgne ja saime ette hea pildi sellest, kuidas kaitseväe logistiline pool toimib,“ ütles kursusel osalenud nooremseersant Mikk Saarmann ning lisas, et kursusel antakse ajateenijatele väga palju vastutust ja suunatakse neid iseseisvale otsustamisele ning tegutsemisele. Kõigile, kellele pakub huvi logistika, soovitab Saarmann liituda ajateenistuseks sõjaväelogistika väljaõpet pakkuva logistikapataljoniga ning püüelda sealt edasi ka liikumis- ja veoteenistusse. „See on erinev sellest, mis muidu kaitseväes aega teenides toimub – siin on rohkem planeerimist ja vähem jalaväe tegevust,“ ütles nooremseersant Saarmann.

2019. aasta juulis teenistust alustanud ja nooremallohvitseride tasemele jõudnud kursuslased omandasid kuuenädala kestel liikumise kontrolli meeskonna erialakursusel kõik vajalikud esmatasandi erialaoskused, et koos elukutseliste liikumis- ja veoteenistuse meeskondadega korraldada valdkonnaspetsiifilisi operatsioone. Nende ülesanneteks hakkavad muuhulgas olema üksuste kolonnide formeerimised ja liikumistele marsruutide koostamised, erinevate vedude saatmine ja julgestamine ning eriveoste eskort. Samuti kaasatakse erialase väljaõppe saanud ajateenijaid liitlaste Eestisse vastuvõtmise ning riigist ära saatmise operatsioonidesse nii lennujaamades, sadamates, raudteeterminalides kui piiripunktides. Lisaks tuleb sõduritel korraldada ka tegevust transpordilennukite, -laevade ja -rongide pealt tehnika ja varustuse peale- ja mahalaadimistel.

Peale erialakursuse lõppu ootab üksuse ajateenijaid ees veel jalaväetaktika baaskursus, et juba varasemas väljaõppes omandatud sõdurioskuseid kinnistada ja oma uue üksusega kokku harjutada. Väljaõppe lõpetab allüksuse kursus, mille käigus korraldatakse juba ka iseseisvaid operatsioone ning mis valmistab sõdurid ette õppuseks Kevadtorm 2020.

Liikumis- ja veoteenistus on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille ülesanneteks on korraldada, saata ja julgestada nii Eesti kaitseväe kui liitlasüksuste siseriiklikke vedusid ja liikumisi. Lisaks vastutab liikumis- ja veoteenistus liitlasüksuste ja nende tehnika ning varustuse Eestisse toomise ja riigist välja saatmise eest. Samuti korraldab üksus Eesti kaitseväe missiooniüksuste, varude ja varustuse välismissioonidele viimise ja sealt tagasi toomise. Igal aastal koolitab liikumis- ja veoteenistus logistikapataljoni ajateenijate baasil välja ühe kursuse erialaspetsialiste, kes asuvad üksuse teenistusse ning jätkavad samal erialal ka reservteenistust.

Keri üles