Jäta menüü vahele

Ajateenijad said laskeväljaõppe viimase lihvi

Täna, 17. märtsil lõpeb Nursipalu harjutusväljal ligi kaks nädalat kestnud küberväejuhatuse ja diviisi staabi- ja sidepataljoni lahinglaskelaager, mille käigus kinnistas üle 200 ajateenija lahingumoona kasutades varem õpitud lahingutoiminguid ja täiendas oma oskusi linnalahingus.

„Lahinglaskelaager on olnud küberväejuhatuse ajateenijatele ning nüüdsest diviisi alluvuses staabi- ja sidepataljoni ajateenijatele viimane etapp ajateenistuse laskeväljaõppes,“ ütles laskelaagri üks korraldajaid leitnant Reimo Eamets. „Kuigi laagri fookus on lahinglaskmised, kasutame ka teisi Nursipalu harjutusväljal olevaid väljaõppe korralduse võimalusi. Näiteks üksiksõduri ja meeskonna relvadest laskmine, granaadiheide, maastikusõit ja linnalahinguõpe.“

Lahinglaskmistel osalejad kinnistavad allüksuste kursustel õpitud individuaalseid oskusi jao koosseisus taktikalises tegevuses rünnakul ja kaitsel. Lisaks pannakse harjutustel rõhku ka mitmesuguste erialade liikmete omavahelisele koostööle. Stsenaariumid matkivad taktikalisi olukordi, mis on iseloomulikud juhtimistoetust tagavatele lahinguteenindusüksustele, näiteks harjutavad sõdurid tegutsemist varitsusse sattumisel ning kiirrünnakut ja -kaitset.

Fotod

Keri üles