Jäta menüü vahele

Ajateenijatest luurajad ja õhutõrjujad lihvisid virtuaalsüsteemis sõjaülesannete täitmist

Üle saja 1. jalaväebrigaadi luurekompanii ja õhutõrjepataljoni ajateenija harjutas Tapa linnakus ülesannete täitmist virtuaalkeskkonnas VBS3, kus neil tuli avastada vastane, teda mõjutada ning hinnata oma tegevuste tõhusust.

Nelja päeva jooksul said õhutõrjepataljoni staabikaitse rühma sõdurid harjutada objektide ja rännaku lähikaitset ning kiirrünnakuid, luurekompanii ajateenijad otsisid ja avastasid vastasüksusi, seejärel, kasutades kaarti, GPSi, kompassi ja erinevaid vaatlusseadmeid ning järgides protseduurireegleid, pidid suurtükiväelastelt kaudtuld tellima, et vastasele võimalikult suurt mõju avaldada.

Luurekompanii ajateenija nooremseersant Tom Eesmaa oli oma meeskonnaga harjutuse vältel sihtmärkide pihta tellinud pea 100 mürsku ning „oma silmaga“ hinnanud tellitud kaudtule täpsust.

„Rahuajal on see ainuke võimalus ennast proovile panna. Kuigi klassiruumis saab protseduure harjutada pingevabalt, saame me ka siin „surma“ või „haavata“ juhul kui tellime tuld endale liiga lähedale või vastane avastab meid enne kui meie jõuame teda mõjutada. See õpetab üpris kiiresti,“ ütles nooremseersant Eesmaa.

Koostöös kaitseväe akadeemia matkekeskusega toimunud harjutus pani proovile nii ajateenijaid kui ka matkesüsteemide spetsialistid.

„Kümned arvutid, kümned erinevad üheaegselt loodud situatsioonid, sõdurite tegevuste jälgimine, sellele vastasena ning omade kaudtuleüksusena reageerimine ning tagasiside andmine pakkus meile paraja pinge,“ ütles kaitseväe akadeemia matkesüsteemide spetsialist kapten Meelis Sõukand. „Kuid tulemus on hea – ajateenijate ohutaju on kasvanud ning ka lahinguväljal tegutsemine on arenenud märgatavalt,“ lisas ta.

Matkekeskuse spetsialistidel tuli tagada erinevate harjutuste korraldamine ning süsteemide administreerimine alustades matkesüsteemi toimimise tagamisest ja lõpetades realistlike olukordade loomisega.

Matkekeskus loodi 2006. aastal eesmärgiga õpetada eri tasandi üksusi simulatsiooniprogrammide abil täitma püstitatud eesmärke, mille saavutamine reaalsuses oleks kulukas ja ohtlik. Aasta jooksul teevad VBS3 spetsialistid ka kümneid koolitusi väljaspool Tartus asuvat matkekeskust.

Keri üles