Jäta menüü vahele

Algab kaitseväe õppus Kevadtorm 2024

Esmapäeval, 6. mail algab kaitseväe õppus Kevadtorm, kus osaleb ligi 14 000 Eesti ja liitlasriikide sõdurit.

Tänavuse õppuse eesmärgiks on harjutada diviisi ja liitlaste koostöös kaitsvate operatsioonide läbiviimist konventsionaalse sõja tingimustes, kaasates ka teised väeliigid ning väejuhatused. Peamisteks õppivateks üksusteks on 2. jalaväebrigaad ning Lääne maakaitseringkond.

Õppus Kevadtorm toimub 6.-17. maini, peamiselt Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal, Hiiumaal ning Viljandimaal Mulgi vallas. Samas on vahetult õppuse eel, selle ajal ja järel kindlasti märgata suuremat kaitseväe ja liitlasüksuste liikumist ja tegevust erinevais Eesti paigus.

Õppusel vältel kasutatakse erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid, õppegranaate ja valgusrakette. Rasketehnika, lennuvahendite ja imitatsioonivahendite kasutamine võib tekitada tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkondades mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

Õppusel osalejad teevad omalt poolt kõik võimaliku, et vältida kahjusid taristule. Paraku pole alati võimalik kahjustusi täielikult ennetada või välistada. Kui kellegi omand on õnnetu juhuse tõttu saanud kannatada, siis palub kaitsevägi kahjud fikseerida ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga kontaktidel [email protected] või +372 5745 0884.

Sel aastal harjutatakse Kevadtormil esmakordselt elanikkonnale ohuteavituse edastamist koostöös Päästeameti ja Häirekeskusega. Selle harjutuse läbi viimiseks on kaitsevägi, Päästeamet ja Häirekeskus teinud põhjalikku koostööd, et ohust teavitamine toimuks automaatselt, kiiresti ning kõik osapooled oskaks vajalikke teavitussüsteeme kasutada. Õppuse käigus edastatavad sõnumid puudutavad liikluskorralduse muudatusi või sireenide kasutamist, viimastele reageerima ei pea.

Lisaks toimuvad õppusega seoses 13.–17. maini liiklusmuudatused seoses kontroll-läbilaskepunkti püstitamisega:

Maantee 6 Abja-Paluoja – Kilingi-Nõmme lõigul

0600 – 2200 tee ei ole läbitav
2200 – 0600 tee on läbitav

24181 Abja-Paluoja – Sarja – Tõlla tee lõigul

0600 – 2200 tee ei ole läbitav
2200 – 0600 tee on läbitav

Mõlemal juhul on kontroll-läbilaskepunkti ala aktiivne mõlemal suunal ja liiklus ümber korraldatud kaitseväe poolt. Liikluskorraldusemuudatus esineb mõlemal suunal. Ühtlasi on võimalikult kiire läbipääs tagatud operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele. Täpsema liiklusmuudatuste infoga saab tutvuda Tark Tee rakenduses.

Lisaks tee sulgemisele harjutab kaitsevägi õppuse Kevadtorm raames sel korral koos Päästeametiga reaalselt läbi inimeste evakueerimist ohutsoonist. Evakuatsiooniharjutus viiakse läbi Kilingi-Nõmmel 14. mail ning selles osalevad rollimängijad, keda ka päriselt evakueeritakse.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid.

Kevadtormi planeerib ja juhib Eesti diviis. Kevadtormi raames harjutatakse kaitseväe ja õppusel osalevate liitlasüksustega Eesti kaitsetegevusi ning õppus on lõpueksamiks 2023. aastal teenistust alustanud ajateenijatele ning nende üksustele.

Kevadtorm 2024 kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku, ehk on üks Steadfast Defenderi osaõppustest. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul, alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.

Keri üles