Jäta menüü vahele

Algas side- ja infotehnoloogilisi lahendusi arendav rahvusvaheline õppus

Küberväelased osalevad NATO täna alanud alliansisisese info- ja kommunikatsioonitehnoloogia koostegevusharjutusel CWIX, et arendada kaitseväe olukorra- ning lahinguteadlikkuse süsteemi KOLT ning ehitada teisaldatav teabetöötlussüsteem.

Koostegevusharjutusel CWIX uuritakse, katsetatakse ning testitakse NATO liikmes- ja partnerriikide side- ja infotehnoloogilisi lahendusi ja nende koostöövõimet.

„CWIX õppus annab meile võimaluse harjutada missioonivõrgu loomist ja testida meie teenuste ühilduvust liitlaste sidesüsteemidega,“ ütles õppusel rahvusliku juhi ülesandeid täitev kapten Alar Kalmus küberväejuhatusest. „Pärast õppust antakse valideeritud süsteem üle õhuväele. See lihtsustab õhuväe koostööd ja infovahetust liitlastega.“

Eestlased lähevad õppusele muu hulgas arendama kaitseväe olukorra- ning lahinguteadlikkuse süsteemi KOLT ning selle koostalitusvõimet, samuti on neil kavas ehitada teisaldatav teabetöötlussüsteem, mis saavutaks koostöövõime ja ühilduvuse teiste õppusel osalevate riikide võrkudega.

Eestist osaleb õppusel üle kahekümne küberväejuhatuse, kaitseväe peastaabi, õhuväe, 1. jalaväebrigaadi ja CR14 spetsialisti. Nende seas ka neli küberväejuhatuse IKTKe ajateenijat, kelle roll õppusel on KOLT süsteemi testimine. Igapäeva teenistuses tegelevad nad KOLT süsteemi arengu ja töökorras hoidmisega.

5.-23. juunini kestev harjutus CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) toimub ühendvägede väljaõppekeskuses Bydgoszczis, Poolas. Õppus keskendub tark- ja riistvara testidele, mille käigus katsetatakse ning arendatakse rahvuslike ja alliansisiseste side- ja infosüsteemide ühilduvust. Tegu on suurima omataolise õppusega NATOs, mille laiendatud eesmärk on alliansi sidevõrkude ja infosüsteemide ühenduvuse tagamine võimalikeks operatsioonideks esimesest päevast alates.

Eestlased osalevad õppusel CWIX juba 2010. aastast.

Keri üles