Jäta menüü vahele

Ameerika Ühendriikide erioperatsioonide üksus harjutas Eesti õhuväelastega koostööd

Reedel, 13. novembril toimus kaitseväe keskpolügoonil Eesti õhutulejuhtide ja Ameerika Ühendriikide eriväelaste koostööharjutus, kus peamine rõhk oli lähiõhutuletoetusel, mida tagati hävitajatega F-15. Harjutus oli osa suuremahulisest Rootsi ja Ameerika Ühendriikide ühisõppusest Läänemere kohal.

Ameerika Ühendriikide eriväelased saabusid keskpolügoonile kopterlennukitega CV-22B Osprey, mis hetkel paiknevad Rootsist Såtenäs lennubaasis. Lisaks toetas hävitajaid  USA 352. erioperatsioonide lüli juurde allutatud tankurlennuk MC-130J. Õppusel osalenud F-15E tüüpi hävitajate kodubaasiks on Inglismaal asuv USA Lakenheath lennubaas.

„Sellele suuremahulisele õppusele eelnes ulatuslik ettevalmistus integreeritud missiooni kavandamiseks. Lennata üle 1000 miili, sooritada pikamaaülesanne ja ühendada kõik üksused ühe harjutuse alla oli keerukas ülesanne. Selle planeerimine võimaldas meil harjutada koordineerimist ja sidepidamise jõupingutusi Balti riikides,“ ütles USA maaväe ohvitser ja õhuharjutuse peamine planeerija.

„See oli USA-le tohutu õpikogemus. Õppisime paremini tundma oma partnerite planeerimis- ja teostusviise. Kuigi me töötame koos erinevate sõjavägede ja erinevate partneritega, siis seisame silmitsi samade väljakutsetega. Saime neid jagada ja neist ühiselt samade praktikatega jagu saada,“ lisas USA esindaja.

„Harjutuse peamine eesmärk oli anda õhutulejuhtidele kogemus lahingmoonaga, kuid ilmaoludest tingituna ei võimaldanud rahuaja ohutuseeskirjad live-harjutust läbi viia,“ ütles taktikalise õhutoetuse üksuse ülem major Tanel Rattiste. „Sellele vaatamata said õhutulejuhid harjutada suhtlust hävitajate pilootidega ning jagada kogemusi meie liitlastega. Koostöö USA-ga on meil väga tihe – osaleme regulaarselt erinevatel õppustel, kus saame töötada liitlaste lennuvahenditega ning omandame oma tööks vajaliku kõrgeima kvalifikatsiooni just tänu USA kolleegidele,“ lisas major Rattiste.

Selliseid õppuseid korraldavad Ameerika Ühendriigid regulaarselt, et hinnata oma valimisolekut ning vajadusel täita ka enda julgeolekukohustusi. Samuti suurendatakse harjutustega NATO liitlaste treenitustaset, mis on vajalik potentsiaalsetele kriisidele reageerimiseks üle maailma.

Taktikalise õhutuletoetuse üksus ehk TACP (Tactical Air Control Party) kuulub lennubaasi koosseisu. Õhutulejuht ehk JTAC (Joint Terminal Attack Controller) on sertifitseeritud ja kvalifitseeritud isik, kes juhib eesmiselt positsioonilt lahinglennuvahendite ründetegevust manööverüksuse vahetus läheduses paiknevate vaenulike sihtmärkide pihta.

Hävitajat F-15 peetakse tänapäeva üheks kõige edukamaks hävitajaks. Lennuki lennukaugus ilma õhus tankimata 5600 kilomeetrit, maksimaalne kiirus ületab helikiiruse rohkem kui kahekordselt. MC-130J Commando II on Lockheed C-130 transpordilennukil põhinev erioperatsioonideks kohaldatud lennuk, mis on võimeline täitma nii teiste lennukite tankimisülesannet kui täiendama hävitajate relvastust.

CV-22B Osprey on kaldrootoriga multifunktsionaalne õhuvahend, mis ühendab endas helikopteri vertikaalse õhkutõusu, lendamise ja maandumise võimekuse ning lennuki kiiruse, lennuulatuse ja kütusesäästlikkuse omadused. Osprey on eelkõige mõeldud erioperatsioonide sisse- ja väljaimbumiseks (vastase territooriumil) ning varustuse täiendamise missioonideks.

Fotod

Keri üles