Jäta menüü vahele

Äsja vahetunud Eesti kaitseväe kontingent Iraagis on sisse elanud ja jätkab teenistusülesannete täitmist

Nädal tagasi Iraagis Ameerika Ühendriikide juhitaval operatsioonil Inherent Resolve eelmiselt rotatsioonilt ülesanded üle võtnud Eesti kaitseväe kontingent on oma lahingurütmi käima saanud ning jätkab igapäevaste ülesannete täitmist.

Kontingent korraldas operatsioonipiirkonda saabumise järgselt tavapärase laskeharjutuse, et  arendada laskeoskust ja seada täpseks relvade sihikud. Ootamatuteks olukordadeks ettevalmistuse osana tegeletakse julgeoleku ja ohutusmeetmete täiustamisega, sealhulgas erinevate meditsiini- ja esmaabiharjutustega.  

Iraagi Eesti kontingenti kuuluvad staabiohvitserid ja allohvitserid sõjalise nõustamise grupis, jalaväekompanii Estcoy-19 ja rahvuslik toetusüksus. Paiknemiskohad asuvad operatsioonibaasides Iraagi pealinnas Bagdadis ja Põhja-Iraagis Erbilis. Kontingenti juhib kolonelleitnant Vladimir Kolotõgin.

Scoutspataljoni kaitseväelaste baasil moodustatud jalaväekompanii Estcoy-19 ülesanneteks on Erbili baasi julgestamine, kiirreageerimisülesannete täitmine ning oluliste väljasõitude ja visiitide lähijulgestuse tagamine. Kompanii peab olema valmis tegutsema baasis sees ja baasist väljas, iseseisvalt ja koos liitlastega, jalgsi ja motoriseeritult, sh helikopteritel.

Sõjalise nõustamise grupi koosseisus panustavad Eesti kaitseväe staabiohvitserid ja allohvitserid koostöös liitlastega Iraagi riigikaitsesüsteemi ülesehitamisse, nõustades igapäevaselt kohalike julgeolekujõudude võtmeisikuid.

Rahvuslik toetusüksus planeerib ja korraldab kontingendi varustamist vajaminevate vahenditega ja koordineerib inimeste ja kaupade liikumisi. Kontingendi tagamise toimepidevuse saavutamiseks tehakse baasis tihedat koostööd Ameerika Ühendriikide ja liitlaste logistika- ja varustusüksustega ning kõrgema taseme meditsiinikeskusega.

Ameerika Ühendriikide juhitava operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada riigis rahu ja stabiilsust. Islamiäärmuslus ohustab turvalisust Euroopas ja kogu maailmas. Eesti kaitseväe kontingent panustab operatsioonile alates käesoleva aasta aprillist. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlasi ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.

GALERII

Keri üles